Predstavništvo v Sloveniji

Vizija EU za boljše povezovanje Evrope in Azije

/slovenia/file/vizija-eu-za-bolj%C5%A1e-povezovanje-evrope-azijejpg_slVizija EU za boljše povezovanje Evrope in Azije.jpg

Vizija EU za boljše povezovanje Evrope in Azije
copyright

Evropska komisija in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federica Mogherini sta predstavili vizijo EU za novo strategijo za boljše povezovanje Evrope in Azije. V sporočilu predlagata združitev načelnega pristopa k povezljivosti s konkretnimi ukrepi na treh področjih.

19/09/2018

Za vzpostavitev čezmejnih omrežij EU predlaga naložbe v prometne povezave, energetska in digitalna omrežje ter krepitev človeških vezi. Učinkovita infrastruktura in povezave spodbujajo gospodarsko rast in mobilnost. EU bo od prometnih povezav do energetskih omrežij, od medčloveških stikov do digitalnih spletišč skušala razširiti lastna omrežja in prispevati k novim zunaj njenih meja, pri čemer bo združevala svoje vrednote in interese.

Prav tako si bo prizadevala za oblikovanje močnih dvostranskih in globalnih partnerstev. V ospredju bodo dvostranska partnerstva na področju povezljivosti, ki jih bo EU krepila z dialogi na področju prometa in trajnostnega razvoja. EU bo še naprej sodelovala z mednarodnimi organizacijami, ki imajo osrednjo vlogo pri določanju pravnih okvirov in konkretnih oblik povezljivosti, kot so mednarodni sporazumi in standardi. Podpirala bo tudi odprto in pravično globalno trgovino.

EU bo spodbujala trajnostno financiranje naložb. Skušala bo združiti finančne vire iz mednarodnih finančnih institucij, večstranskih razvojnih bank in zasebnega sektorja, da bi zagotovila trajnostna domača in mednarodna sredstva za povezljivost, hkrati pa transparentnost in enake konkurenčne pogoje za podjetja. Možnosti za dodatno financiranje pametnih, inovativnih in večrazsežnostnih naložb v Aziji so v okviru predlogov Komisije za naslednji večletni finančni okvir EU 2021–2027 precejšnje.

O predlogih iz sporočila bo zdaj potekala razprava v Evropskem parlamentu, državah EU, Evropskem ekonomsko-socialnem odboru, Odboru regij in Evropski investicijski banki.

Več: