Predstavništvo v Sloveniji

Tretje poročilo o stanju energetske unije

/slovenia/file/dpypevlwaaavczajpglargejpg_sldpypevlwaaavcza.jpg_large.jpg

Tretje poročilo o stanju energetske unije
©

Evropska komisija je objavila tretje poročilo o stanju energetske unije. EU je na dobri poti, da bo izvedla projekt energetske unije ter zagotovila delovna mesta, gospodarsko rast in naložbe.

24/11/2017

Poročilo o stanju energetske unije ugotavlja, da se uvajajo ukrepi za podporo socialno pravičnemu prehodu na čisto energijo in potrjuje, da je energetski prehod možen samo, če prilagodimo infrastrukturo potrebam prihodnjega energetskega sistema. Energetska, prometna in telekomunikacijska infrastruktura se vse bolj prepletajo. V vsakdanu evropskih državljanov bodo postajala vse pomembnejša lokalna omrežja, saj bodo vse bolj prehajali na elektromobilnost, decentralizirano proizvodnjo energije in prilagajanje odjema. Veliko je bilo že doseženega, vendar so še vedno ozka grla, zlasti na področju električne energije. Da bi jih odstranila, je Komisija danes sprejela sporočilo o cilju 15-odstotne čezmejne elektroenergetske povezanosti do leta 2030 in tretji seznam projektov skupnega interesa.

Komisija je manj kot tri leta po objavi okvirne strategije za energetsko unijo v svežnju Čista energija za vse Evropejce predstavila skoraj vse predloge, s katerimi bo mogoče udejanjiti načelo „energijska učinkovitost na prvem mestu“, podpreti vodilno vlogo EU na področju podnebnih ukrepov in energije iz obnovljivih virov ter zagotoviti pravične pogoje za odjemalce energije.   Konkretna rezultata v postopku dokončanja projekta energetske unije sta bila marca letos Evropa v gibanju, sklop pobud za prometni sektor, s katerimi bi ohranili konkurenčnost pri socialno pravičnem prehodu na čisto energijo in digitalizacijo, ter novembrski sveženj predlogov za čisto mobilnost .

Poročilo izpostavlja tudi, da je dokončanje osnutkov celovitih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov za obdobje po letu 2020, ki jih morajo države članice EU pripraviti do začetka leta 2018, bistvenega pomena  za dokončanje energetske unije in krepitev vloge Unije na svetovni ravni. EU bo še naprej potrjevala svojo zavezo za svetovni boj proti podnebnim spremembam in krepila svoja sedanja svetovna partnerstva.

Hkrati ponovno poudarja, da brez velikopoteznih rešitev pri vprašanjih, kot so obnovljivi viri energije, energijska učinkovitost, podnebni ukrepi in inovacije na področju čiste energije, ter zagotovitve ustreznih cenovnih signalov na trgu ne bo mogoče pritegniti naložb v posodobitev celotnega gospodarstva EU v korist državljanov. Evropski parlament in Svet pa bi morala vse ustrezne zakonodajne predloge o energetski uniji, ki jih je predstavila Komisija, obravnavati prednostno. 

Več: