Predstavništvo v Sloveniji

Varnejša pitna voda za vse Evropejce

/slovenia/file/vodawebjpg_slvoda_web.jpg

Varnejša pitna voda za vse Evropejce
©

Evropska komisija je predstavila spremenjeno direktivo o pitni vodi, da bi izboljšala kakovost pitne vode in dostop do nje ter izboljšala seznanjenost državljanov. Predlog je predstavila v duhu načel evropskega stebra socialnih pravic, ki vključuje pravico dostopa do kakovostnih osnovnih storitev, vključno z vodo, ter zahtev evropske državljanske pobude "Pravica do vode" po varni pitni vodi za vse.

01/02/2018

Predlog naj bi tudi okrepil vlogo potrošnikov, saj bodo morali dobavitelji vode potrošnikom dati na voljo jasnejše informacije o porabi vode, sestavi stroškov in ceni na liter ter s tem omogočiti primerjavo s ceno ustekleničene vode. Ukrep naj bi prispeval tudi k zmanjšanju uporabe nepotrebne plastike ter posledično k izpolnjevanju okoljskih ciljev in ciljev trajnostnega razvoja.

Večina prebivalcev EU ima zelo dober dostop do kakovostne pitne vode in Komisija želi to kakovost zagotoviti dolgoročno. Zato predlaga uvrstitev novih in nastajajočih snovi, kot sta legionela in klorat, v seznam meril za določanje varnosti vode. Države EU bodo morale po novem izboljšati dostop do pitne vode za vse, zlasti za ranljive in marginalizirane skupine, ki imajo trenutno otežen dostop do nje. Ukrepi na primer vključujejo dostop do pitne vode na javnih mestih, ozaveščanje državljanov o kakovosti vode ter zagotavljanje informacij o kakovosti pitne vode in oskrbi z njo na območju, kjer bivajo. Z boljšim upravljanjem vode pa se bo mogoče tudi izogniti nepotrebni izgubi vode in k zmanjšanju ogljičnega odtisa.

Več: