Predstavništvo v Sloveniji

Slovenija glede na indeks digitalnega gospodarstva in družbe na 16. mestu v EU

/slovenia/file/ipad-8202721280jpg_slipad-820272_1280.jpg

Slovenija glede na indeks digitalnega gospodarstva in družbe na 16. mestu v EU
EU

Evropska komisija je objavila rezultate indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) za leto 2018, ki spremlja splošno uspešnost Evrope in napredek držav članic EU pri njihovi digitalni konkurenčnosti

11/06/2019

Države, ki so v skladu s strategijo EU za enotni digitalni trg postavile ambiciozne cilje in jih združile s prilagojenimi naložbami, so izboljšale uspešnost v sorazmerno kratkem času. To je ena od glavnih ugotovitev letošnjega indeksa DESI. Vendar dejstvo, da največja gospodarstva EU niso vodilna v digitalnem gospodarstvu, kaže, da se mora hitrost digitalne preobrazbe pospešiti, da bi EU ostala konkurenčna na svetovni ravni

Današnje poročilo kaže, da je povezljivost boljša, a še vedno nezadostna za hitro rastoče potrebe. Povpraševanje po hitrih in ultrahitrih širokopasovnih povezavah se bo v prihodnosti še povečalo. Ultrahitra povezljivost s hitrostjo vsaj 100 megabajtov na sekundo (Mbps) je na voljo 60 % gospodinjstev in število naročnikov širokopasovnih povezav hitro raste. Več kot tretjina ljudi na trgu dela v Evropi nima osnovnih digitalnih znanj, le 31 % pa jih ima napredna znanja za uporabo interneta. Po pričakovanjih 83 % (75 % leta 2014) prebivalstva EU uporablja internet vsaj enkrat tedensko, po drugi strani pa zgolj 11 % ljudi še ni bilo na spletu. Najbolj se je povečala uporaba videoklicev in videoposnetkov na zahtevo. Indeks DESI nadalje kaže, da podjetja postajajo vse bolj digitalna, e-trgovanje pa se počasi povečuje. Vse več podjetij uporablja storitve v oblaku (18 %; 11 % leta 2014) in družbene medije za sodelovanje s strankami in zainteresiranimi stranmi (21 %; 15 % leta 2013). Vendar je število malih in srednje velikih podjetij, ki svoje blago in storitve prodajajo na spletu, v zadnjih nekaj letih obstalo pri 17 %.

Slovenija se po indeksu DESI s 50,9 točke uvršča na 16. mesto med 28 državami EU. Povprečje EU znaša 52,5 točke. Uspešnost je glede na lani (47,9) izboljšala zaradi napredka pri nekaterih kazalnikih DESI. Boljša je na področju povezljivosti in digitalnih javnih storitev. Napredek je storila tudi pri uporabi internetnih storitev in integraciji digitalnih tehnologij, vendar pri teh kazalnikih ni izboljšala svojega mesta na lestvici. Na isti ravni pa je ostala na področju človeškega kapitala, kjer je izgubila eno mesto.

Več: