Predstavništvo v Sloveniji

Napredek držav pri digitalni konkurenčnosti - indeks DESI

/slovenia/file/slide2jpg_slslide2.jpg

DESI
copyright

Evropska komisija je danes objavila rezultate indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) za leto 2020, s katerim spremlja splošno digitalno uspešnost Evrope in napredek držav članic EU pri njihovi digitalni konkurenčnosti.

11/06/2020

Glavne ugotovitve so, da je bil dosežen napredek v vseh državah članicah in na vseh ključnih področjih. To postaja vse pomembnejše glede na koronavirusno pandemijo, ki je pokazala, kako bistvene so postale digitalne tehnologije, saj omogočajo nadaljevanje dela, spremljanje širjenja virusa ali pospešeno iskanje zdravil in cepiv. Vseeno pa bi morale države članice EU okrepiti svoja prizadevanja za izboljšanje pokritosti z zelo visokozmogljivimi omrežji, dodeliti spekter 5G, izboljšati digitalna znanja in spretnosti državljanov ter nadalje digitalizirati podjetja in javni sektor.

Današnje poročilo kaže, da je povezljivost boljša, a še vedno nezadostna za hitro rastoče potrebe. Na fiksno širokopasovno povezavo je naročenih 78 % gospodinjstev, z omrežji 4G pa je pokrito skoraj vse evropsko prebivalstvo. Vendar je le 17 držav članic že dodelilo spekter v pionirskih pasovih 5G. Fiksna zelo visokozmogljiva širokopasovna omrežja so na voljo 44 % gospodinjstev v EU.

Velik del prebivalstva EU (42 %) še vedno nima osnovnih digitalnih znanj in spretnosti, se je pa uporaba interneta v času pandemije močno povečala, najbolj uporaba video klicev (60 %) internetnega bančništva (66 %) in nakupovanja (71 %). Indeks DESI nadalje kaže, da podjetja postajajo vse bolj digitalizirana, pri čemer imajo velika podjetja vodilno vlogo, enako je s trendom e-trgovanje. Povečuje se tudi trend uporabe digitalnih javnih storitev na področju e-uprave in e-zdravja, kar omogoča večjo učinkovitost in prihranke za vlade in podjetja, boljšo preglednost ter večjo državljansko udeležbo v političnem življenju.

Slovenija se po indeksu DESI z 51,2 točke uvršča na 16. mesto med 28 državami EU. Povprečje EU znaša 52,6 točke. Uspešnost je glede na lani (48,7) izboljšala zaradi napredka pri vseh kazalnikih DESI, največ je napredovala na področju digitalnih javnih storitev.

V okviru načrta okrevanja za Evropo, sprejetega 27. maja 2020, bodo analize iz poročila v podporo digitalnim priporočilom evropskega semestra, kar bo državam članicam prek ustrezno zastavljenih potrebe po reformah in naložbah olajšajo dostop do mehanizma za okrevanje in odpornost v vrednosti 560 milijard evrov. Načrt bo državam članicam zagotovil sredstva, da bodo lahko povečale odpornost svojih gospodarstev, obenem pa poskrbele, da bodo naložbe in reforme podpirale zeleni in digitalni prehod.

Več: