Predstavništvo v Sloveniji

Sporazum CETA že prinaša rezultate

/slovenia/file/dnnodg5wsaajpepjpg_sldnnodg5wsaajpep.jpg

 Sporazum CETA že prinaša rezultate
CETA

Evropska komisija ugotavlja, da trgovinski sporazum med EU in Kanado CETA eno leto po začasnem začetku veljavnosti že prinaša pozitivne rezultate. Najnovejši statistični podatki za EU, ki zajemajo obdobje od oktobra 2017 do junija 2018, kažejo, da se je izvoz v primerjavi s prejšnjim letom povečal za več kot 7 %.

20/09/2018

Nekateri sektorji so še posebej uspešni. Izvoz strojev in mehanskih naprav, ki predstavlja petino izvoza EU v Kanado, se je povečal za več kot 8 %. Izvoz farmacevtskih izdelkov, ki predstavljajo 10 % izvoza EU v Kanado, se je povečal za 10 %. Povečuje se tudi izvoz EU na drugih pomembnih področjih, kot so pohištvo (10 %), parfumi in kozmetika (11 %), obutev (8 %) in oblačila (11 %). Tudi za kmetijske proizvode so podatki spodbudni: izvoz sadja in oreškov se je povečal za 29 %, čokolade za 34 %, penečih vin za 11 % in viskija za 5 %.

Sporazum CETA prinaša nove priložnosti za evropska podjetja vseh velikosti pri izvozu v Kanado. Sporazum je odpravil 98 % carin za izdelke, s katerimi EU trguje s Kanado. Ko bodo v veljavo stopila vsa tarifna znižanja, bodo prihranki zaradi odprave carin letno znašali približno 590 milijonov evrov. Sporazum poleg tega podjetjem v EU omogoča najboljši dostop do javnih naročil v Kanadi, ki so ga bila tuja podjetja kdaj koli deležna, in sicer ne le na zvezni ravni, temveč tudi na ravni provinc in občin. Sporazum CETA ustvarja nove priložnosti tudi za evropske kmete in proizvajalce hrane, hkrati pa popolnoma ščiti občutljive sektorje EU. V Kanadi se zdaj lahko pod lastnim imenom prodaja 143 visokokakovostnih prehrambenih proizvodov in pijač EU z geografskimi označbami, ki so zaščiteni pred posnemanjem. Sporazum bo omogočil tudi boljše pogoje za ponudnike storitev, izboljšal mobilnost za zaposlene v podjetjih ter zagotovil okvir, ki bo omogočil vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij.

Sporazum CETA se začasno uporablja od 21. septembra 2017, potem ko so ga odobrili Evropski parlament in države EU. V celoti in dokončno bo začel veljati šele, ko ga bodo ratificirale vse države članice EU.

Več: