Predstavništvo v Sloveniji

Nova strategija za biogospodarstvo za trajnostno Evropo

/slovenia/file/wageningen-university-microalgae-6400jpg_slwageningen-university-microalgae-640_0.jpg

Evropska komisija je danes predstavila akcijski načrt za razvoj trajnostnega in krožnega biogospodarstva v službi evropske družbe, okolja in gospodarstva
copyright

Evropska komisija je danes predstavila akcijski načrt za razvoj trajnostnega in krožnega biogospodarstva v službi evropske družbe, okolja in gospodarstva.  Strategija za biogospodarstvo je del prizadevanj Komisije za delovna mesta, rast in naložbe v EU. Njen namen je izboljšati in razširiti trajnostno uporabo obnovljivih virov za reševanje globalnih in lokalnih izzivov, kot so podnebne spremembe in trajnostni razvoj.

11/10/2018

V svetu, kjer so biološki viri in ekosistemi omejeni, so potrebna prizadevanja na področju inovacij, da bi ljudi nahranili ter jim zagotovili čisto vodo in energijo. V biogospodarstvu se alge lahko spremenijo v gorivo, plastika reciklira, odpadki pretvorijo v novo pohištvo ali oblačila, industrijski stranski proizvodi pa v gnojila na biološki osnovi. Biogospodarstvo lahko ustvari milijon novih zelenih delovnih mest do leta 2030. Zajema vse sektorje in sisteme, ki so odvisni od bioloških virov. Je eden od največjih in najpomembnejših sektorjev EU, ki vključuje kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, hrano, bioenergijo in proizvode na biološki osnovi. Ima letni promet v višini okrog dva bilijona evrov in zaposluje približno 18 milijonov ljudi. Biogospodarstvo je tudi ključno za spodbujanje rasti na podeželskih in obalnih območjih.

Za trajnostno krožno biogospodarstvo so potrebna usklajena prizadevanja javnih organov in industrije. V podporo tem skupnim prizadevanjem in na podlagi treh ključnih ciljev bo Komisija leta 2019 sprejela 14 konkretnih ukrepov.

Več:

 • Sporočilo za medije
 • Naslednji dokumenti so na voljo tukaj:
  • Nova strategija za biogospodarstvo
  • Informativni pregled
  • Brošura
  • Infografika
  • Video