Predstavništvo v Sloveniji

Bolj trajnostna Evropa do leta 2030

/slovenia/file/bucket-1005891640jpg_slbucket-1005891_640.jpg

Evropska komisija predstavila izhodišča za razpravo o bolj trajnostni Evropi do leta 2030
EU

Evropska komisija je danes predstavila izhodišča za razpravo o tem, kako oblikovati bolj trajnostno Evropo do leta 2030.

30/01/2019

V dokumentu za razpravo je poudarek na ključnih temeljih politike za trajnostni prehod, kot so prehod na krožno gospodarstvo, bolj uravnotežen prehranski sistem ali večja energijska učinkovitost. Veliko pozornosti je posvečene tudi horizontalnim dejavnikom. Med njimi so denimo izobraževanje, znanost, tehnologije, raziskave, inovacije in digitalizacija, pa tudi družbena odgovornost podjetij in na pravilih temelječa odprta trgovina. Komisija še poudarja, da je treba trajnostni prehod uresničevati na svetovni ravni, saj bo le tako učinkovit.

Za lažjo razpravo je Komisija predstavila tudi tri scenarije: krovna strategija EU za cilje trajnostnega razvoja, ki bi usmerjala ukrepe EU in držav članic; stalno vključevanje ciljev trajnostnega razvoja v vse ustrezne politike EU brez zahtev do posebnih ukrepov držav članic; več poudarka na zunanjem delovanju in združitev sedanjih visokih ciljev glede trajnostnega razvoja na ravni EU.

EU je v zadnjih letih prevzela vodilno vlogo na področju trajnostnega razvoja. Ima najvišje socialne in okoljske standarde, podpira pariški podnebni sporazum in inovativne zamisli, kot je krožno gospodarstvo. Komisija je današnje predloge predstavila v okviru razprave o prihodnosti Evrope, ki jo je začela z objavo bele knjige o prihodnosti Evrope 1. marca 2017.

Več