Predstavništvo v Sloveniji

EU ilegalnim migrantom ne pošilja bančnih kartic

/slovenia/file/p033464000301-610106jpg-0_slp033464000301-610106.jpg

EU ilegalnim migrantom ne pošilja bančnih kartic Odziv Evropske komisije na poročanje portala portala Nova24tv.si
copyright

Nova24TV že nekaj dni poroča o tem, da naj bi Evropska unija ilegalnim migrantom v BiH pošiljala bančne kartice brez imen in priimkov. Te informacije ne držijo, gre za izkrivljanje dejstev. EU ne financira niti ne odobrava sekundarnih gibanj iskalcev za azil. Podporni programi EU zgolj podpirajo iskalce za azil ali begunce v državi, v kateri živijo in v kateri so registrirani, njihova uporaba pa je geografsko omejena.

06/11/2018

O programu v Grčiji:

  • Komisija financira predplačniške debetne kartice za begunce in prosilce za azil v Grčiji v okviru svojega instrumenta EU za nujno pomoč (ESI).
  • Upravičenci prejmejo vnaprej določena mesečna denarna sredstva, ki jim omogočajo izpolnjevanje osnovnih potreb, kot so hrana, oblačila, lokalni prevoz ali polnjenje mobilnega računa.
  • Uporaba debetnih kartic se pozorno spremlja: kartico lahko pridobi samo uradno registrirani prosilec za azil v Grčiji, njena uporaba pa je geografsko omejena na Grčijo. Vsak mesec se pred novim nakazilom preveri fizična prisotnost upravičenca. Če osebe ni ali je odsotna, ne prejme plačila.

Koliko denarja prejmejo upravičenci:

  • Dodeljena sredstva so enaka po vsej državi in vezana na grško socialno varnostno mrežo v nujnih primerih. Denar se na kartice naloži mesečno – znesek se razlikuje glede na število družinskih članov gospodinjstva. 
  • Samska oseba dobi 150 evrov na mesec, družina z dvema otrokoma pa prejme 400 evrov mesečno. Ti zneski so namenjeni kritju osnovnih potreb prosilcev za azil med njihovim bivanjem v Grčiji, kot so hrana, oblačila, lokalni prevoz, polnjenje mobilnega računa itd. Shemo denarne pomoči trenutno uporablja več kot 54.000 beguncev in prosilcev za azil v Grčiji (od oktobra 2018).

Več informacij:

  • EU financira ta program v Grčiji od leta 2016 prek instrumenta za nujno pomoč. EU je od leta 2016 UNHCR-ju namenila več kot 360 milijonov evrov za svoje dejavnosti v podporo beguncem in prosilcem za azil v Grčiji. Gotovinske kartice so del nujne podpore za vključevanje in namestitev – program ESTIA, ki ga financira Civilna zaščita in humanitarna pomoč Evropske unije. Na posebni spletni strani programa so na voljo informacije o namenu, zneskih in dosežkih: Http://estia.unhcr.gr/en/home/
  • Komisija zagotavlja, da se pomoč EU za begunce v Grčiji dobro porabi. Dejavnosti, ki se financirajo iz instrumenta za nujno pomoč, vključno z omenjenim programom, spremlja stalno in na različne načine. Humanitarni strokovnjaki Komisije na terenu so v rednem dialogu s humanitarnimi organizacijami, ki jih financira EU, in pogosto obiščejo območja, kjer se izvajajo projekti, podprti s sredstvi EU. Poleg tega morajo partnerji poleg vmesnih in končnih poročil mesečno poročati o izvajanju svojih projektov. V vseh humanitarnih partnerskih organizacijah, ki jih financira EU, pa se izvajajo redne revizije in doslej niso bile ugotovljene nobene večje pomanjkljivosti.
  • Metoda "gotovine in bonov" je bila uspešno uporabljena za izpolnjevanje humanitarnih potreb drugje, na primer za podporo beguncem v Turčiji. Podpora krepi dostojanstvo prejemnika in pomaga lokalnemu gospodarstvu.