Predstavništvo v Sloveniji

Večletni finančni okvir EU za obdobje po letu 2020

/slovenia/file/mffjpg_slmff.jpg

Večletni finančni okvir za obdobje po letu 2020
©

Evropska komisija bo prej kot v petih mesecih predlagala novi dolgoročni proračun za EU ali tako imenovani večletni finančni okvir za obdobje po letu 2020. Kolegij komisarjev je danes opravil prvo orientacijsko razpravo o njem ter začel vrsto javnih posvetovanj o prioritetah EU, ki naj bi bile vključene v večletni finančni okvir.

10/01/2018

Proračun EU naj bi kljub omejenim virom še naprej zagotavljal naložbe v rast, delovna mesta in inovacije ter podprl reševanje glavnih izzivov prihajajočega desetletja, ki so digitalna revolucija, globalizacija, podnebne spremembe ter migracije, obramba in varnost.

Državljani lahko do 8. marca poveste, na katerih področjih lahko po vašem mnenju EU zagotovi največ dodane vrednosti in kje lahko kar najbolje izkoristi naložbe. Komisija vabi vse zainteresirane strani, da Komisiji sporočijo svoje mnenje o trenutnem delovanju politik in programov EU, kot so kohezija in politika za mlade, podpora inovacijam in podjetjem ter naložbe v strateško digitalno, prometno in energetsko infrastrukturo, ter kako bi jih bilo mogoče izboljšati v smislu delovanja, poenostavitve in novih priložnosti za sinergije med skladi. Rezultate posvetovanj ter možnosti in ideje, ki so jih že predlagali države članice, lokalni organi in zasebni deležniki, bo upoštevala pri pripravi naslednjega večletnega finančnega okvira, ki ga namerava predlagati maja 2018.

Več: