Predstavništvo v Sloveniji

Naložbeni načrt za Evropo: Evropski sklad za strateške naložbe je podprl že štiri projekte v Sloveniji

/slovenia/file/img05302jpg-0_slimg_0530_2.jpg

Naložbeni načrt za Evropo

Naložbeni načrt za Evropo oziroma t. i. Junckerjev načrt naj bi po zadnjih podatkih (decembra 2019) do zdaj spodbudil že za 458,8 milijard evrov naložb v Evropi. Za infrastrukturne projekte in programe financiranja malih in srednje velikih podjetij, ki se izvajajo v vseh 28 državah članicah, je bilo v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI) skupno odobrenih za 84,6 milijard evrov garancij. Izboljšan dostop do financiranja naj bi prinesel koristi 1.043.000 malim in srednje velikim podjetjem. 

18/12/2019

Naložbeni načrt za Evropo je bistveno prispeval k ustvarjanju novih delovnih mest in rasti v Evropski uniji. BDP EU se je z naložbami ob podpori Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), ki je steber Junckerjevega načrta, povečal za 0,9 %, na evropskem trgu pa je bilo ustvarjenih 1,1 milijona delovnih mest. Do leta 2022 naj bi se BDP EU povečal za 1,8 %, ustvarjenih pa naj bi bilo 1,7 milijona delovnih mest.

Glede na uspeh EFSI-ja sta Evropski svet in Evropski parlament že v 2017 odobrila podaljšanje njegovega trajanja s konca 2018 in povečanje obsega jamstev, da bi do konca leta 2020 spodbudil za 500 milijard evrov naložb.


V Sloveniji znaša skupna finančna podpora v okviru EFSI 176 milijonov evrov in naj bi mobilizirala dodatne naložbe v višini 1.3 milijardi evrov. Več informacij najdete tukaj.

V okviru naložbenega načrta za Evropo je Evropska investicijska banka (EIB) 2. aprila 2019 s slovenskim podjetjem Resalta sklenilo dogovor za 6 milijonov evrov posojila za nadaljnji razvoj neodvisnih energetskih storitev in rešitev na področju energije iz obnovljivih virov. Pred tem je EIB banka 12. decembra 2018 odobrila posojilo Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d. (DARS) za izgradnjo druge cevi predora Karavanke (pogodba je v fazi usklajevanja).  Obenem je EIB 18. julija 2017 je EIB 18. julija 2017 odobrila, 16. novembra 2017 pa tudi podpisala z Družbo DARS posojilo v višini 51 milijonov evrov za financiranje nakupa in uvedbe sistema elektronskega cestninjenja za tovorna vozila na slovenskih avtocestah. Slednji je bil prvi večji slovenski infrastrukturni projekt, ki koristi jamstva iz Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI).  Poleg tega sta 16. novembra 2017 Evropski investicijski sklad (EIF) in SID banka vzpostavila “Slovenski naložbeni program kapitalske rasti”. Gre za program v višini 100 milijonov evrov za lastniško financiranje slovenskih inovativnih in hitro rastočih malih in srednje velikih podjetij, v katerega je EIF prispeval 50 milijonov evrov podprtih z EFSI jamstvom. Od novembra 2015 pa se preko Slovenskega podjetniškega sklada že izvaja dolžniško financiranje slovenskih MSP-jev in sicer v sodelovanju z EIF in tudi EFSI jamstvom.


Naložbeni načrt  je podprl že več kot 511 večjih infrastrukturnih projektov v Evropi kot tudi DARS projekta in Resalta projekt v Sloveniji

Gre za infrastrukturne projekte, financirane s kombinacijo javnih in zasebnih sredstev, zato so zastavljeni kot javno-zasebno partnerstvo.  Dodana vrednost naložbenega načrta v teh projektih je, da EFSI garancija v primeru neuspeha projekta  zagotavlja jamstvo za kritje prve izgube. To Evropski investicijski banki (EIB) , ki operativno vodi sklad EFSI, in drugim zasebnim investitorjem omogoča, da so pripravljeni vlagati projekt, tudi v bolj tvegane, in da izvedejo naložbe hitreje, kot bi jih brez jamstva EFSI.

Tako je EIB banka konec leta 2017 odobrila prvi večji slovenski infrastrukturni projekt z EFSI jamstvom in sicer za financiranje 51 milijonov evrov, da bo DARS s projektom v skupni vrednosti 105 milijonov evrov na 610 km avtocest in hitrih cest posodobil in zamenjal obstoječi sistem cestninjenja (na cestninskih postajah) z elektronskim cestninjenjem za tovorna vozila. Novi sistem bo prispeval k zmanjšanju čakalnih dob za tovorna vozila, manjši porabi goriva ter zmanjšanju emisij in hrupa. V skladu z novimi evropskimi trajnostnimi rešitvami za mobilnost bo novi sistem med drugim omogočal različne stopnje cestninjenja glede na kategorijo vozil in emisijske razrede. Vključuje tudi vzpostavitev centralnega sistema za integrirane zaledne storitve, mrežo storitev za stranke ter sistem za odkrivanje in pregon goljufij.

Pomemben projekt v Sloveniji, ki je podprt z EFSI jamstvom je za energetsko podjetje Resalta iz Slovenije, ki je od EIB banke prejelo 6 milijonov evrov posojila. Podpora bo temu obetavnemu zagonskemu podjetju omogočila, da se razvije v velikega neodvisnega ponudnika energetskih storitev in rešitev za obnovljive vire energije. Podjetje Resalta je že razvilo in uvedlo rešitve, s katerimi je bilo prihranjene 300 GWh električne energije, letne emisije CO2 pa so se zmanjšale za 30.000 ton, kar ustreza 3.400 hektarjem na novo zasajenega gozda. Podjetje trenutno sodeluje s posamezniki, podjetji in občinami v Sloveniji, Bolgariji, na Hrvaškem, Češkem, v Italiji, Makedoniji, Črni gori in Srbiji. Pomaga jim zmanjševati emisije CO2 in porabo energije ter varčevati pri stroških, povezanih z energijo.

Med primeri odobrenih EFSI projektov so denimo tudi: gradnja nove papirnice na Finskem, ki bo temeljila na inovativnih tehnologijah ter obnovljivih virih energije, gradnja novih vetrnih elektrarn na Škotskem, izgradnja obvoznice okrog Bratislave, gradnja nove izobraževalne univerzitetne bolnišnice v Združenem kraljestvu in 14 novih zdravstvenih domov na Irskem, podpora raziskavam za razvoj zdravila proti Alzheimerjevi bolezni, podpora raziskavam na področju razvoja 3D-tiskanja, posodobitev vlakovnih kompozicij v osrednji in severni Italiji, podpora razvoja poslovnega modela švedske medijske hiše Bonnier AB v smeri razvijanja novih vsebin in digitalnih platform.

Do decembra 2019 je bilo največ infrastrukturnih projektov odobrenih na področju energetske učinkovitosti (17%) ter raziskav in inovacij (26%). Sledijo projekti s področja digitalnega sektorja (10 %) in prometa (7 %).


Naložbeni načrt prinaša 180 milijonov evrov dolžniškega financiranja za slovenska mala in srednje velika podjetja in tudi nov program 100 milijonov evrov za lastniško financiranje

Poleg infrastrukturnih projektov naložbeni načrt za Evropo pomaga olajšati dostop do virov financiranja malim in srednje velikim podjetjem (MSP), ki jih bodisi bremeni visoka zadolženosti zaradi posledic krize bodisi nimajo ustrezne bančne zgodovine, ki bi jim omogočila najem posojil (denimo zagonska podjetja).

Izvajanje dostopa malih in srednje velikih podjetij do bolj tveganega financiranja koordinira Evropski investicijski sklad EIF (European Investment Fund), ki ima s takšnimi oblikami financiranja (tvegani kapital in kapital za rast, jamstva ter mikrofinančni instrumenti) dragocene izkušnje. Pomoč se izvaja tako, da EIF podpiše sporazume o oblikah financiranja z nacionalnimi finančnimi posredniki, kot so banke, podjetniški skladi ali skladi tveganega kapitala, ti pa nato preko komercialnih bank podjetjem ponudijo različne produkte (jamstva, posojila, lastniške oblike financiranja).

V Sloveniji se z EFSI podprto dolžniško financiranje za MSP-je izvaja prek Slovenskega podjetniškega sklada. EIF in Slovenski podjetniški sklad sta novembra 2015 podpisala sporazum v višini 180 milijonov evrov garancij  za bančne kredite v korist slovenskih MSP-jev za obdobje 2016-2018. Garancije za bančne kredite so zagotovljene zaradi pogarancije EIF v okviru programa COSME s finančno podporo Evropske komisije. Sporazum omogoča Slovenskemu podjetniškemu skladu, da podpre dodatno financiranje po ugodnih pogojih za približno 1.500 manjših in zagonskih podjetij. Garancije za bančne kredite so zagotovljene zaradi pogarancije EIF v okviru programa COSME s finančno podporo Evropske komisije. Sporazum omogoča Slovenskemu podjetniškemu skladu, da podpre dodatno financiranje po ugodnih pogojih za približno 1.700 manjših in zagonskih podjetij.

Poleg tega se od novembra 2017 v Sloveniji izvaja tudi z EFSI podprto lastniško financiranje. Slovenska izvozna in razvojna banka (SID banka) ter EIF sta vzpostavila svoj 100 milijonov evrov obsežen investicijski program “Slovenski naložbeni program kapitalske rasti”. Cilj programa je lastniško podpreti slovenska inovativna in hitro rastoča mala in srednje velika podjetja, mid-cap podjetja z do 3000 zaposlenimi ter ustvarjanje novih delovnih mest v Sloveniji. EIF in SID banka sta na podlagi 15-letnega strateškega partnerstva skupaj razvili naložbeni program kapitalske rasti, v katerega sta vložili vsaka po 50 milijonov evrov.


Tehnična pomoč: Evropsko svetovalno vozlišče in Evropski portal naložbenih projektov

V okviru naložbenega načrta je nosilcem potencialnih projektov v fazi priprave na voljo tudi tehnična pomoč.

  • Evropsko svetovalno vozlišče (EIAH) je pobuda Evropske komisije in EIB za pospeševanje naložb, ki ponuja enotno dostopno točko do širokega nabora tehnične podpore za projekte na vseh stopnjah projektnega cikla. V Sloveniji je vstopna točka do tega svetovanja SID banka. 
  • Evropska komisija gosti Evropski portal naložbenih projektov (EIPP), in sicer z namenom večje prepoznavnosti potencialnih naložb v okviru naložbenega načrta. Gre za spletni portal, ki javnim in zasebnim nosilcem projektov v EU omogoča odslej tudi brezplačen vpis vsakega projekta nad vrednostjo 1 milijon evrov na naložbeni zemljevid in tako dostop do potencialnih vlagateljev z vsega sveta.

VEČ: