Predstavništvo v Sloveniji

NAŠA DEDIŠČINA: KJER PRETEKLOST SREČA PRIHODNOST

/slovenia/file/ngjpg_slng.jpg

NAŠA DEDIŠČINA: KJER PRETEKLOST SREČA PRIHODNOST
©

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji v sodelovanju z Narodno galerijo in Muzejem narodne osvoboditve Maribor pripravlja skupne aktivnosti v okviru evropskega leta kulturne dediščine.

Datum: 
01/01/2018 (All day)

Z Narodno galerijo, ki letos praznuje svojo 100. obletnico, vas vsako prvo nedeljo v mesecu vabimo na serijo skupnih aktivnosti v okviru evropskega leta kulturne dediščine 2018.  Obiskovalcem Narodne galerije bodo vsako prvo nedeljo v mesecu na voljo javna vodstva za odrasle, zabavne raziskovalne naloge za mlade in ustvarjalno učenje jezikov za otroke. Vse aktivnosti so brezplačne, vsak mesec pa bodo izpostavljeni druga država, umetniki oz. umetnine iz evropskega kulturnega prostora. Podrobnejše informacije najdete na spletni strani Narodne galerije.

Z Muzejem narodne osvoboditve Maribor pa pripravljamo poseben program za  osnovne in srednje šole, ki smo ga poimenovali  Muzej za mir - evropska zgodba. Med februarjem in decembrom 2018 bomo izvedli 60 programov, ki vključujejo delavnice, socialne igre in ustvarjalno učenje. Vse aktivnosti  bodo za šole brezplačne. Več informacij je na voljo na spletni strani muzeja. 

Vljudno vabljeni!

***

O evropskem letu kulturne dediščine:

Namen evropskega leta kulturne dediščine je čim več ljudi spodbuditi k odkrivanju in doživljanju kulturne dediščine Evrope ter okrepiti občutek pripadnosti skupnemu evropskemu prostoru – na nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter na ravni EU. Slogan letošnjega leta je: Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost.

Leto bo priložnost za številne pobude in dogodke po vsej Evropi, ki bodo prebivalcem omogočili, da se aktivneje približajo kulturni dediščini. Kulturna dediščina oblikuje našo identiteto in vsakdanje življenje. Navzoča je v evropskih mestih, pokrajini in arheoloških najdiščih. Ne najdemo je samo v literaturi, umetnosti in predmetih, temveč tudi v obrtnih spretnostih, ki so nam jih predali naši predniki, v zgodbah za otroke, v skupnih obedih in filmih, ki jih gledamo in v katerih se prepoznamo.

Zakaj kulturna dediščina? Kulturna dediščina je pomembna za posameznike, skupnost in družbo. Treba jo je ohranjati in jo prenašati na prihodnje generacije. Naša dediščina ima tudi pomembno vlogo pri oblikovanju prihodnosti Evrope. Zato se želimo približati mladim, zlasti med evropskim letom. Kulturna dediščina se odraža v različnih oblikah. Lahko je:

  • snovna – denimo stavbe, spomeniki, artefakti, oblačila, umetniška dela, knjige, stroji, zgodovinska mesta, arheološka najdišča;
  • nesnovna – prakse, predstavitve, izrazi, znanja, veščine – in povezani instrumenti, predmeti in kulturni prostori –, ki jih ljudje vrednotijo. Vključuje tudi jezik in ustno izročilo, uprizoritvene umetnosti, družbene običaje in tradicionalne obrti;
  • naravna – pokrajina, živalske in rastlinske vrste;
  • digitalna – viri, ustvarjeni v digitalni obliki (na primer digitalna umetnost ali animacija) ali digitalizirani zaradi njihovega ohranjanja (vključno z besedili, slikami, videoposnetki, zapisi).

Če cenimo našo kulturno dediščino, se zavedamo naše raznolikosti in vzpostavimo medkulturni dialog o vsem, kar nam je skupno. Kako lahko torej obogatimo naše življenje, če ne ravno s stikom z nečim, kar tako globoko opredeli našo istovetnost?

Kulturne dediščine ne smemo prepustiti razpadu, propadu ali uničenju. Zato si v letu 2018 prizadevamo najti načine, da poudarimo njen pomen in jo ohranjamo.

Spremljajte evropsko leto kulturne dediščine na družbenih omrežjih: #EuropeForCulture

Seznam dogodkov v Sloveniji: http://www.zvkds.si/sl/elkd (link is external)

Več o evropskem letu kulturne dediščine: