Predstavništvo v Sloveniji

PRAZNUJEMO EVROPSKI DAN JEZIKOV 2019

/slovenia/file/edllogojpg_sledl_logo.jpg

PRAZNUJEMO EVROPSKI DAN JEZIKOV 2019
EU

Ob evropskem dnevu jezikov 26. septembra tudi letos prirejamo številne brezplačne dogodke, ki bodo potekali na več lokacijah in bodo namenjeni predvsem mladim in učiteljem tujih jezikov.

Datum: 
25/09/2019 - 09:00 - 27/09/2019 - 14:00

Osrednja prireditev bo potekala v sredo, 25. septembra, v Hiši EU na Dunajski 20. V sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo bomo predstavili najboljše jezikovne projekte v šolah v prejšnjem šolskem letu ter jim podelili priznanja. V drugem delu pa bo zavod Cmepius predstavil možnosti podpore za jezike iz programov EU ter podelil evropsko jezikovno priznanje za leto 2019. Evropsko jezikovno priznanje, uvedeno na pobudo Evropske komisije, je priznanje aktivnostim, ki spodbujajo večjezičnost in krepijo zavedanje o pomenu znanja tujih jezikov.

V okviru Festivala jezikov pa bomo v petek, 27. septembra, v Kinu Bežigrad z zavodom Etnika pripravili prireditve s plesom, pesmimi in igricami v tujih jezikih za osnovnošolce.


PROGRAM DOGAJANJA OB EVROPSKEM DNEVU JEZIKOV 2019: 25.–27. september 2019

Sreda, 25. 9.

Pred Hišo EU: 9.00–15.00

  • stojnica s kolesom sreče, kvizom in promocijskim materialom

Hiša EU: 9.30–14.00

  • praznovanje evropskega dneva jezikov s podelitvijo priznanj ZRSŠ za večjezikovne dejavnosti v šolah ter podelitvijo evropskega jezikovnega priznanja 2019

Za podrobnosti o programu kliknite to povezavo.

---

Četrtek, 26. 9.

Pred Hišo EU: 9.00–13.00

  • stojnica s kolesom sreče, kvizom in promocijskim materialom

Hiša EU: ob 9.00

  • polurne jezikovne delavnice za vrtce in mlajše otroke (zavod Etnika)

Za podrobnosti o programu kliknite to povezavo.

---

FESTIVAL JEZIKOV (v sodelovanju z zavodom Etnika)

Petek, 27. 9.

Kino Gledališče Bežigrad: 

  • 9.00–10.15: predstavitev za 1.–5. razred
  • 10.30–11.45: predstavitev za 6.–9. razred

Na prireditvi bodo z animacijami, igrami in plesom sodelovali kulturni inštituti, skupine šolskih otrok in učenci iz dvo- in večjezičnih okolij. Povezovalna tema letošnjega Festivala jezikov je Življenje v dvojezičnosti.

Celoten program dogodkov Festivala jezikov

Več informacij in prijave za Festival jezikov (27. 9.) in jezikovne delavnice (26. 9.): festivaljezikov@gmail.com ; tel. 041 806 533, kontakt Mojca Leben (zavod Etnika)

Vsi dogodki v organizaciji Predstavništva EK so brezplačni, predhodne prijave za Festival jezikov se zbirajo do zapolnitve mest. Predhodne prijave za dogodek 25. 9. v Hiši EU niso potrebne.


O EVROPSKEM DNEVU JEZIKOV

Vsako leto 26. septembra po vsej Evropi praznujemo evropski dan jezikov, ki ga je Svet Evrope prvič razglasil v evropskem letu jezikov leta 2001. Ta dan je namenjen osveščanju javnosti o bogati kulturni in jezikovni različnosti v Evropi ter o pomenu učenja jezikov za utrjevanje evropskih načel strpnosti in medsebojnega razumevanja. Cilj pobude je tudi spodbujanje učenja jezikov in vseživljenjskega učenja. Znanje jezikov odpira vrata v študijsko in poklicno mobilnost, širi obzorja in ruši kulturne stereotipe. Evropska unija ima 28 držav članic, 24 uradnih jezikov, med katerimi je od leta 2004 tudi slovenščina, in tri pisave. Poleg tega se v EU govori več kot 60 regionalnih in manjšinskih jezikov, migracijski tokovi pa še dodatno prispevajo k široki paleti jezikov v Evropi.

Evropski dan jezikov želi posebej opozoriti na manj razširjene jezike, ki se jih ljudje redkeje učijo, in na pomen varovanja ogroženih jezikov. Varstvo pogosto ogroženih regionalnih in manjšinskih jezikov zagotavljata dve pomembni mednarodni listini Sveta Evrope: Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih in Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjših, ki spodbujata tudi ohranitev in razvoj evropskega kulturnega bogastva in tradicij.

Večjezičnost je eno od temeljnih načel Evropske unije, zapisano v prvi uredbi Sveta iz leta 1958 in vključeno v Listino EU o temeljnih pravicah. Evropska komisija s svojo jezikovno politiko spodbuja večjezičnost in se zavzema za to, da bi vsak državljan EU poleg maternega znal vsaj dva tuja jezika.