Predstavništvo v Sloveniji

Izobraževanje

Učitelji in študenti iz Slovenije lahko študirajo ali pridobijo izkušnje s poučevanjem v tujini v okviru posebnih podpornih programov EU.

Od leta 2014 je na voljo program "Erasmus+".

Erasmus + je program EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport za obdobje 2014–2020. Začel se je januarja 2014.

Nacionalni kontaktni točki v Sloveniji sta:

  • CMEPIUS (Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja)
  • MOVIT, Zavod za razvoj mobilnosti mladih

Obiščite tudi Facebook stran Erasmus +.

Dodatne informacije: