Predstavništvo v Sloveniji

O nas

Evropska komisija je ena izmed institucij Evropske unije. Evropsko komisijo vodi 28 komisarjev, po eden iz vsake države članice EU. Predsednik Evropske komisije je Jean-Claude Juncker. 

Evropska komisija zastopa in se zavzema za interese EU kot celote. Nadzoruje in izvaja politike EU, tako da:

  • Evropskemu parlamentu in Svetu predlaga nove zakone in predpise; 
  • upravlja proračun EU in dodeljuje sredstva; 
  • izvršuje zakonodajo EU (skupaj s Sodiščem EU); 
  • zastopa Evropsko unijo na mednarodni ravni.

Evropska komisija ima  predstavništva v vseh državah članicah EU. Predstavništvo v Sloveniji predstavlja Evropsko komisijo.

Ključne povezave: