Predstavništvo v Sloveniji

Informacije o EU

Ozadje

Evropska unija je edinstveno gospodarsko in politično partnerstvo 27 evropskih držav. Njeni začetki segajo v leto 1958, ko je šest držav (Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Luksemburg in Nizozemska) ustanovilo Evropsko gospodarsko skupnost.

EU temelji na načelih pravne države. Podlaga njenemu delovanju so pogodbe, o katerih so se prostovoljno in demokratično dogovorile vse države članice.

Leta 1993 se je skupnost preimenovala v Evropsko unijo.

Institucije

EU ima edinstveno institucionalno strukturo. Splošne prednostne naloge določijo vlade držav članic na rednih zasedanjih, politike pa skupaj oblikujejo številne institucije, med katerimi so najpomembnejše tri:

EU ima tudi svoje diplomatsko telo – Evropsko službo za zunanje delovanje.

Dodatne informacije: