Predstavništvo v Sloveniji

EU v Sloveniji

EU v Sloveniji

Evropska komisija ima predstavništva v vseh državah članicah EU. Predstavništvo v Sloveniji predstavlja Evropsko komisijo.

Naše naloge: 

  • razlagamo, kako politike EU vplivajo na življenje državljanov;
  • smo vir informacij o EU za vlado in njene organe ter druge zainteresirane strani;
  • medije in državljane o politikah EU in aktualnem dogajanju v EU obveščamo  na dogodkih in elektronsko preko tematskih sporočil, dnevnih novic, vabil na naše aktivnosti, itd.;
  • smo glas Evropske komisije v Sloveniji;
  • Komisijo v Bruslju obveščamo o pomembnih vidikih političnega, gospodarskega in družbenega razvoja v Sloveniji.

Medije in javnost obveščamo o politikah EU, Evropski komisiji v Bruslju pa poročamo o pomembnih dogodkih v Sloveniji.

S svojo mrežo informacijskih točk Europe Direct zagotavlja, da državljani po vsej Sloveniji dobijo praktične informacije o življenju v Evropi.

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji ima prostore na Dunajski 20 v Ljubljani, v Hiši Evropske unije Slovenija, ki jo Predstavništvo deli z Informacijsko pisarno Evropskega parlamenta v Sloveniji.

V Hiši EU se nahaja tudi informacijsko središče  obeh institucij. Namenjeno je vsem, ki iščete informacije, publikacije in gradiva o EU. Odprto je vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 9. in 18. uro.

Predstavništvo Evropske komisije v RS na:

Vodja predstavništva

Kot vršilka dolžnosti je vodenje predstavništva Evropske komisije v Sloveniji  s 1. januarjem 2021  prevzela Nataša Goršek Mencin. Nataša Goršek Mencin CV photo

Nataša Goršek Mencin je prevzela v.d. vodje Predstavništva po tem, ko je od leta 2012 do leta 2015 že opravljala funkcijo vodje Predstavništva. Od leta 2015 in do imenovanja na mesto v.d. vodje predstavništva je v Evropski komisiji v Bruslju opravljala funkcijo svetovalke direktorja za korporativno komuniciranje ter višje svetovalke za komuniciranje in politične poročevalke na predstavništvu Evropske komisije v Ljubljani.

Pred imenovanjem za vodjo Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji leta 2012 je vodila Informacijsko pisarno Evropskega parlamenta v Ljubljani. Nataša Goršek Mencin je po izobrazbi diplomirana dramaturginja in je prvih 15 let svoje kariere delala v tem poklicu. Najprej v filmski produkciji, nato pa do leta 2000 v razvedrilnem programu Televizije Slovenija kot urednica programov in scenaristka. Med letoma 2000 in 2005 je bila ga. Goršek Mencin svetovalka ministra na Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije in sicer za področje medijev in avdiovizualno kulturo. V času službovanja v slovenski državni upravi je ga. Goršek Mencin opravila triletno ciljno izobraževanje za izbrane državne uslužbence na Upravni Akademiji Ministrstva za notranje zadeve RS za delo z ali v evropskih institucijah ter nato leta 2004 uspešno opravila natečaj za uradnike Evropske unije. V letih 2000 do 2004 je Slovenija izvajala in zaključila pogajanja za vstop v Evropsko unijo. Nataša Goršek Mencin je bila kot svetovalka ministra pristojna za usklajevanje slovenske medijske zakonodaje z evropsko in je v tej funkciji sodelovala v strokovnih odborih pri Evropski komisiji. V tistem času je delovala tudi kot strokovna sodelavka Sveta Evrope v Strasbourgu, in sicer za področje javnih radiotelevizij v digitalnem prehodu in kot slovenska predstavnica v filmskem skladu Sveta Evrope Eurimages.

Ozadje

Evropska komisija ima v vseh 27 državah članicah EU predstavništva, ki skrbijo za obveščanje medijev in javnosti o politikah EU ter Komisiji poročajo o pomembnih dogodkih v državi.

Curriculum Vitae in EN