Predstavništvo v Sloveniji
Novice

/slovenia/file/childtreewebjpg-0_slchild_tree_web.jpg

Stop onesnaževanju zraka, vode in tal v EU
#ZeroPollution

Evropska komisija je danes sprejela akcijski načrt EU za ničelno onesnaževanje zraka, vode in tal, ki je ključni rezultat evropskega zelenega dogovora in glavna tema letošnjega Zelenega tedna EU. Načrt določa celostno vizijo za leto 2050, tj. svet, v katerem je onesnaževanje zmanjšano na raven, ki ni več škodljiva za zdravje ljudi in naravne ekosisteme, predstavljeni pa so tudi ukrepi za uresničitev tega cilja.

/slovenia/file/tulipanjpg-0_sltulipan.jpg

Obeta se močnejši zagon gospodarske rasti
#ECForecast

Glede na pomladansko gospodarsko napoved 2021 naj bi gospodarstvo EU v letu 2021 zraslo za 4,2 %, v letu 2022 pa za 4,4 %. Gospodarstvo evrskega območja bo po napovedi letos zraslo za 4,3 %, naslednje leto pa za 4,4 %. To pomeni znatno izboljšanje obetov glede rasti v primerjavi s februarsko zimsko gospodarsko napovedjo 2021. Stopnje rasti se bodo po EU še naprej razlikovale, vendar bi se morala gospodarstva vseh držav članic do konca leta 2022 vrniti na ravni iz obdobja pred krizo.