Predstavništvo v Sloveniji
  • The European Fund for Strategic Investments (EFSI)

    Junckerjev načrt presegel prvotni cilj 315 milijard evrov naložb

    Naložbeni načrt za Evropo oziroma t. i. Junckerjev načrt je presegel prvotni naložbeni cilj v višini 315 milijard evrov. S podporo iz proračuna EU in lastnih virov skupine Evropske investicijske banke je bilo odobrenih 898 transakcij, kar naj bi z garancijami EU spodbudilo za 335 milijard evrov naložb v vseh 28 državah članicah EU. To presega prvotni cilj 315 milijard evrov iz leta 2015, ko je bil vzpostavljen Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI), da bi z garancijami EU odpravil naložbeno vrzel, ki jo je povzročila gospodarska in finančna kriza. Poleg tega naj bi imelo 700.000 malih in srednje velikih podjetij koristi od izboljšanega dostopa do financiranja. Glede na uspeh EFSI-ja sta Evropski svet in Evropski parlament lani odobrila podaljšanje njegovega trajanja in povečanje obsega jamstev, da bi do konca leta 2020 spodbudil za 500 milijard evrov naložb. Junckerjev načrt naj bi ustvaril 1,4 milijona delovnih mest in povečal BDP EU za 1,3 % do leta 2020.

    Junckerjev načrt je podprl tudi projekte v Sloveniji. EIB je na primer družbi za avtoceste DARS odobrila posojilo v višini 51 milijonov evrov za financiranje uvedbe elektronskega sistema cestninjenja za vozila nad 3,5 tonami. Podjetje Fortis iz Maribora je dobilo posojilo z jamstvom iz Slovenskega podjetniškega sklada za nadgradnjo svojih strojev in nakup nove opreme, podjetje Jamnik, ki je specializirano za proizvodnjo najbolj zahtevnih vrst potiskane embalaže, pa posojilo za nakup nove opreme in povečanje produktivnosti. Skupina EIB je Sloveniji skupaj odobrila za 66 milijonov evrov podpore iz EFSI-ja, kar naj bi spodbudilo naložbe v višini 722 milijonov evrov.

Novice
EU in Japonska podpisali dva prelomna sporazuma
17/07/2018

V Tokiu je 17. julija potekal 25. vrh EU-Japonska, na katerem so voditelji podpisali dva prelomna sporazuma, ki bosta močno okrepila dvostranske odnose med partnericama.

poletni čas, prestavljanje ure
05/07/2018

Evropska komisija je začela javno posvetovanje o ureditvi poletnega časa. Zainteresirani lahko izpolnijo spletni vprašalnik, ki je na voljo v vseh uradnih jezikih EU, do 16. avgusta.