Zastúpenie na Slovensku

Biela kniha o budúcnosti Európy: úvahy a scenáre pre EÚ-27

Debata o budúcnosti Európy pokračuje. Chceli by sme počuť váš názor na bielu knihu. Povedzte nám, čo si myslíte. 


Pošlite nám svoje pripomienky


V bielej knihe, ktorú predložila Európska komisia 1. marca, sa opisujú možné cesty budúcej Európy. Ani početné výzvy od globalizácie a vplyvu nových technológií na spoločnosť či zamestnanosť až po bezpečnostné riziká a populizmus by nás nemali zlomiť. Naopak, musíme využiť príležitosti, ktoré nám tieto trendy prinášajú.

Preto biela kniha ponúka päť scenárov vývoja Únie podľa toho, pre čo sa rozhodneme.

Biela kniha túto diskusiu len otvára. Ďalším krokom bude rímsky samit 25. marca. Tam sa lídri Európskej únie stretnú pri príležitosti 60. výročia Rímskych zmlúv a budú jednak uvažovať nad úspechmi minulosti, jednak diskutovať o tom, ako by mohla – a mala – vyzerať naša spoločná budúcnosť. Potom budeme ďalej usilovne pracovať, aby sme ľuďom mohli ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu v júni 2019 predstaviť víziu, plán a ďalšie kroky. Vyjadriť sa musíme všetci : budúcnosť Európy je v našich rukách.