Zastúpenie na Slovensku

Vaše práva

žena ťahajúca príručný cestovný kufor na letisku ©shutterstock Ako štátny príslušník Slovenskej republiky alebo inej krajiny EÚ sa automaticky stávate občanom Európskej únie.

V tejto súvislosti vám z legislatívy EÚ vyplývajú mnohé dôležité práva, najmä právo na voľný pohyb v rámci Únie, ak sa rozhodnete žiť, pracovať, študovať alebo stráviť dôchodok v inej krajine EÚ.

A ak sa nachádzate mimo EÚ, kde vaša krajina nemá vlastné diplomatické zastúpenie, pomoc alebo ochranu vám môže poskytnúť veľvyslanectvo alebo konzulát inej krajiny EÚ.

Vaša Európa

Vaša EurópaNeváhajte využiť osobné poradenstvo portálu Vaša Európa, ktorý vám pomôže pri hľadaní:

  • praktických rád, navigovania alebo riešenia problému – zvládnutie akýchkoľvek ťažkostí, s ktorými sa môžete stretnúť v súvislosti s mobilitou v rámci EÚ;
  • konkrétnych informácií na témy, ktoré by vás mohli zaujímať najmä v spojitosti s účelom vášho sťahovania;
  • referencií na iné európske orgány (inštitúcie, agentúry atď.).

Pomoc a poradenstvo súvisiace s voľným pohybom v rámci Európy pre štátnych príslušníkov EÚ