Zastúpenie na Slovensku

Kontaktné miesta

Kontaktné miesta na Slovensku 

Europe Direct poskytuje občanom štyri rôzne druhy služieb, a to bezplatne: 

Kontaktné centrum Europe Direct ponúka v rámci celej EÚ telefonické a mailové informačné služby o všetkých záležitostiach týkajúcich sa EÚ. Zavolajte alebo pošlite e-mail v akomkoľvek úradnom jazyku EÚ a získajte:

  • okamžitú odpoveď na všeobecné otázky o EÚ,
  • odporúčania na najlepšie zdroje informácií/rád a kontakty (na úrovni EÚ alebo miestnej úrovni),
  • informácie o vašich právach a príležitostiach ako občana EÚ a o tom, ako ich využiť v praxi (ako získať povolenie na pobyt alebo uznanie kvalifikácie inom členskom štáte EÚ, ako podať sťažnosť na škodlivé výrobky atď.),
  • ďalšie špecializované informácie (ak sa uplatňujú),
  • bezplatné doručenie niektorých publikácií EÚ poštou. 

Informačné centrá Europe Direct (EDIC) sú miestne kontaktné centrá. Poskytujú informácie a odpovedajú na všetky otázky o európskych záležitostiach. Odpovedajú na ne osobne a zohľadňujú pri tom miestne podmienky. Vyškolení zamestnanci organizujú podujatia v školách, diskusie s miestnymi a regionálnymi politikmi, reprezentujú Európu na veľtrhoch a nadväzujú tak kontakty s občanmi. Na základe viac ako milióna otázok ročne majú európski činitelia takisto možnosť poznať potreby a obavy občanov. Na Slovensku je 12 informačných centier Europe Direct. 

Európske dokumentačné centrá (EDC) podporujú vzdelávanie a výskum v oblasti integrácie EÚ. Ponúkajú širokú škálu dokumentov o európskych záležitostiach a podporujú akademickú obec, aby sa zapojila do verejnej debaty o Európe. Na Slovensku sa nachádza 5 európskych dokumentačných centier. 

Prednášatelia Team Europe o záležitostiach EÚ. Sú to odborníci z rôznych oblastí súvisiacich s EÚ, ktorí o európskej tematike prednášajú na konferenciách, univerzitách a školách.