Zastúpenie na Slovensku

Kontaktné miesta

Kontaktné miesta na Slovensku 

Europe Direct poskytuje občanom štyri rôzne druhy služieb, a to bezplatne: 

Kontaktné centrum Europe Direct ponúka v rámci celej EÚ telefonické a mailové informačné služby o všetkých záležitostiach týkajúcich sa EÚ. Zavolajte alebo pošlite e-mail v akomkoľvek úradnom jazyku EÚ a získajte:

  • okamžitú odpoveď na všeobecné otázky o EÚ,
  • odporúčania na najlepšie zdroje informácií/rád a kontakty (na úrovni EÚ alebo miestnej úrovni),
  • informácie o vašich právach a príležitostiach ako občana EÚ a o tom, ako ich využiť v praxi (ako získať povolenie na pobyt alebo uznanie kvalifikácie inom členskom štáte EÚ, ako podať sťažnosť na škodlivé výrobky atď.),
  • ďalšie špecializované informácie (ak sa uplatňujú),
  • bezplatné doručenie niektorých publikácií EÚ poštou. 

Informačné centrá Europe Direct (EDIC) sú miestne kontaktné centrá. Poskytujú informácie a odpovedajú na všetky otázky o európskych záležitostiach. Odpovedajú na ne osobne a zohľadňujú pri tom miestne podmienky. Vyškolení zamestnanci organizujú podujatia v školách, diskusie s miestnymi a regionálnymi politikmi, reprezentujú Európu na veľtrhoch a nadväzujú tak kontakty s občanmi. Na základe viac ako milióna otázok ročne majú európski činitelia takisto možnosť poznať potreby a obavy občanov. Na Slovensku je 12 informačných centier Europe Direct. 

Európske dokumentačné centrá (EDC) podporujú vzdelávanie a výskum v oblasti integrácie EÚ. Ponúkajú širokú škálu dokumentov o európskych záležitostiach a podporujú akademickú obec, aby sa zapojila do verejnej debaty o Európe. Na Slovensku sa nachádza 5 európskych dokumentačných centier. 

Prednášatelia Team Europe o záležitostiach EÚ. Sú to odborníci z rôznych oblastí súvisiacich s EÚ, ktorí o európskej tematike prednášajú na konferenciách, univerzitách a školách.

Európske dokumentačné centrum - Univerzita Komenského, Knižnica Právnickej fakulty

Safarikovo Namestie, 6, 810 00 Bratislava

+421 2 6925 3110

Monday - Thursday: 09.00-16.00; Friday: 9.00-14.00

http://www.flaw.uniba.sk

Európske dokumentačné centrum - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela

Tajovského 51, 974 01 Banská Bystrica

+421 48 446 52 14

Monday - Friday: 08.00-16.00

http://www.library.umb.sk/europske-dokumentacne-centrum/

Európske dokumentačné centrum - Univerzitná knižnica Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach

Kováčska 26, 041 80 Košice

+421 55 234 1642/1651

Monday - Thursday: 09.00-16.00; Friday: 9.00-14.00

http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/europske-dokumentacne-centrum...

Európske dokumentačné centrum - Centrum vedecko-technických informácií SR

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

+421 2 6925 3110

Monday: 11.00-17.00; Tuesday-Friday: 09.00-17.00

http://edc.cvtisr.sk

Európske dokumentačné centrum - Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

+ 421 2 6729 1613

Monay - Friday 08.00-15.00

http://www.sek.euba.sk/

Europe Direct Banská Bystrica

Skuteckého 13 , 974 01 Banská Bystrica

+421 48 417 42 50

Monday 08,30 – 14,00
Tuesday 08,30 – 14,00
Wednesday 08,30 – 14,00
Friday 08,30 – 14,00

http://www.reic.sk

Europe Direct Komárno

Eötvösa 12, 945 01 Komárno

+421-35 770 19 38

7.30 - 15.30

http://www.rpickn.sk

Europe Direct Košice

Slovenská 26, 040 01 Košice

+ 421 55 6441 196

8:00-11:30 12:30-15:30

http://www.europedirectkosice.eu

Europe Direct Lučenec

Radnica,Ulica Dr. Herza 240/1,984 01 Lučenec

+421 47 4331513

Monday, Thuesday, Thursday: 8.00 a.m. - 4.00 p.m.
Wednesday: 8.00 a.m. - 5.00 p.m.
Friday: 8.00 a.m. - 3.00 p.m.

http://www.lucenec.sk/?id_kat_for_menu=19280

Europe Direct Nitra

Akademická 4, 949 01 Nitra

+ 421 37 7910 290

8:00 - 14:30

http://www.agroinstitut.sk/europedirect

Europe Direct Poprad

Hviezdoslavova 24, P.O.Box 36, 058 01 Poprad

+421-52 7721 320, + 421 905 545 121

From 07:30 a.m. to 03:30 p.m. daily.

http://www.europedirectpp.eu

Europe Direct Prešov

Požiarnicka 17, 080 01 Prešov

+421 905 755 238

http://www.europedirectpo.sk/

Europe Direct Senica

Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica

+421-34 651 6180

Pon 7.30 - 15.30
Ut 7.30 - 15.30
Str 7.30 - 16 .30
Stv 7.30 - 15.30
Pia 7.30 - 14.30

http://www.europedirect.senica.sk

Europe Direct Spišská Nová Ves

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

+ 421 53 4298 270

Mo - Fri
09:00 - 11:00,
12:00 - 14:00

http://www.europedirectsnv.eu

Europe Direct Trebišov

M.R.Štefánika 2329/56, 075 01 Trebišov

+421 56 672 57 11

8:00 - 15:30

http://www.rpic.eu

Europe Direct Trenčín

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

+ 421 32 65 55 407

Monday - Friday:
8.00 a.m. - 3.00 p.m.

http://www.europedirecttrencin.sk/

Europe Direct Žilina

Dolný Val 37, 010 01 Žilina

+421 41 270 3190

Monday - Thursday 9:00 - 16:00
Friday 9:00 - 14:00

http://www.europedirectzilina.sk