Zastúpenie na Slovensku

Kontaktné miesta

Kontaktné miesta na Slovensku 

Europe Direct poskytuje občanom štyri rôzne druhy služieb, a to bezplatne: 

Kontaktné centrum Europe Direct ponúka v rámci celej EÚ telefonické a mailové informačné služby o všetkých záležitostiach týkajúcich sa EÚ. Zavolajte alebo pošlite e-mail v akomkoľvek úradnom jazyku EÚ a získajte:

  • okamžitú odpoveď na všeobecné otázky o EÚ,
  • odporúčania na najlepšie zdroje informácií/rád a kontakty (na úrovni EÚ alebo miestnej úrovni),
  • informácie o vašich právach a príležitostiach ako občana EÚ a o tom, ako ich využiť v praxi (ako získať povolenie na pobyt alebo uznanie kvalifikácie inom členskom štáte EÚ, ako podať sťažnosť na škodlivé výrobky atď.),
  • ďalšie špecializované informácie (ak sa uplatňujú),
  • bezplatné doručenie niektorých publikácií EÚ poštou. 

Informačné centrá Europe Direct (EDIC) sú miestne kontaktné centrá. Poskytujú informácie a odpovedajú na všetky otázky o európskych záležitostiach. Odpovedajú na ne osobne a zohľadňujú pri tom miestne podmienky. Vyškolení zamestnanci organizujú podujatia v školách, diskusie s miestnymi a regionálnymi politikmi, reprezentujú Európu na veľtrhoch a nadväzujú tak kontakty s občanmi. Na základe viac ako milióna otázok ročne majú európski činitelia takisto možnosť poznať potreby a obavy občanov. Na Slovensku je 12 informačných centier Europe Direct. 

Európske dokumentačné centrá (EDC) podporujú vzdelávanie a výskum v oblasti integrácie EÚ. Ponúkajú širokú škálu dokumentov o európskych záležitostiach a podporujú akademickú obec, aby sa zapojila do verejnej debaty o Európe. Na Slovensku sa nachádza 5 európskych dokumentačných centier. 

Prednášatelia Team Europe o záležitostiach EÚ. Sú to odborníci z rôznych oblastí súvisiacich s EÚ, ktorí o európskej tematike prednášajú na konferenciách, univerzitách a školách.

Europe Direct Komárno (upon appointment)

Eötvösa 12 945 01 Komárno Slovakia

+421 35 770 19 38

www.europedirectkn.eu

Europe Direct Košice (upon appointment)

Strojárenská 3 040 01 Košice Slovakia

+421 55 6196 684

https://europedirect.vucke.sk/ovzp/europedirect/aktuality/

Europe Direct Lučenec (upon appointment)

Radnica,Ulica Doktora Herza 240/1 984 01 Lučenec Slovakia

+421 47 4331513

www.edlucenec.eu

Europe Direct Nitra (upon appointment)

Akademická 4 949 01 Nitra Slovakia

+421 37 7910 290

http://www.agroinstitut.sk/europedirect/index.php

Europe Direct Poprad (upon appointment)

P.O.Box 36 Hviezdoslavova 24 058 01 Poprad Slovakia

+421 905 545 121

www.europedirectpp.eu

Europe Direct Prešov (upon appointment)

Hlavná 11 080 01 Prešov Slovakia

+421 903 776 978

http://edpresov.sk/

Europe Direct Senica (upon appointment)

Štefánikova 1408/56 905 01 Senica Slovakia

+421 34 651 6180

www.europedirect.senica.sk

Europe Direct Trenčín (upon appointment)

K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín Slovakia

+ 421 32 65 55 407

http://www.europedirecttrencin.sk/

Europe Direct Žilina (upon appointment)

Vysokoškolákov 24 Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline 010 01 Žilina Slovakia

+421 41 51 31 460

www.europedirectza.sk