Zastúpenie na Slovensku

Publikácie

unavená študentka spí na knihách v knižnici ©shutterstock

Publikácie EÚ je online kníhkupectvo, knižnica a archív publikácií, ktoré boli vydané od roku 1952. Obsahuje 100 000 titulov a 190 000 elektronických verzií (PDF, e-knihy, CD, DVD atď.) vo viac ako 50 jazykoch vrátane 24 úradných jazykov EÚ.

V prípade určitých publikácií sa za objednanie tlačenej verzie platí malý poplatok. Formáty PDF a e-knihy sú bezplatné.

Autorom prevažnej väčšiny titulov na portáli Publikácie EÚ sú európske inštitúcie ako Európska komisia, Európsky parlament, Rada EÚ, agentúry EÚ a ďalšie orgány. Niektoré tituly sa vydávajú v spolupráci s partnerskými vydavateľstvami a/alebo medzinárodnými organizáciami. Iné sú dielom jednotlivcov, ktorých činnosť podporujú inštitúcie, pre ktoré pracujú.

60 dobrých dôvodov prečo EÚ

/slovakia/file/60dovodovjpeg_sk60_dovodov.jpeg

V Európe máme mier už viac ako 70 rokov. EÚ posilňuje hospodárstvo a stará sa o prosperitu. Európska únia chráni spotrebiteľov. EÚ sa stará o vnútornú bezpečnosť. Aj to sú dôvody, prečo potrebujeme Európsku úniu. Prečítajte si všetkých 60 dobrých dôvodov prečo EÚ v našej brožúrke, ktorú sme vydali pri príležitosti 60. výročia rímskych zmlúv.

Brožúru si môžete stiahnuť tu.

Ako funguje Európska únia.

Základná publikácia zameraná na charakteristiku európskych inštitúcii. Slúži ako užitočný sprievodca rozhodovacím procesom EÚ. Publikácia ďalej obsahuje kapitoly o európskych inštitúciách, ktoré sú zapojené do činnosti Európskej únie.

Publikáciu si môžete stiahnuť na Publikácie EÚ.

Spoznajme Európu

Táto brožúra pre deti (približne vo veku od 9 do 12 rokov) rozpráva príbeh EÚ jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom. Obsahuje zaujímavé údaje i farebné ilustrácie a poskytuje pútavý prehľad o Európe. Zároveň stručne vysvetľuje, čo je Európska únia a akým spôsobom pracuje

Brožúru si môžete stiahnuť na Publikácie EÚ.

Európa - Magazín pre mladých 

/slovakia/file/magazinpremladychjpg_skmagazin_pre_mladych.jpg

„Európa je ďaleko.“ Touto provokatívnou vetou sa začína prvá kapitola publikácie Európa – Informačná brožúra pre mladých. To, samozrejme, nie je pravda. My, občania EÚ, sme v Európe doma. Tým, že v nej žijeme, máme, prirodzene, mnoho otázok o tom, čo „Európa“ vlastne je a ako funguje. Napríklad kto ju riadi? Čo znamená Európska únia pre náš každodenný život? Ktorým smerom sa tento kontinent uberá v globalizovanom svete? Aká budúcnosť Európu čaká? Všetkým týmto otázkam sa venuje táto brožúra. Je určená študentom vo veku 13 až 18 rokov a bude im slúžiť ako interaktívna pomôcka na to, aby o daných témach čítali, diskutovali a niečo sa dozvedeli. Učitelia majú k dispozícii sprievodnú príručku

Brožúru si môžete stiahnuť na Publikácie EÚ.

Cestovanie v Európe 2016 – 2017

/slovakia/file/cestovanieveujpg-0_skcestovanie_v_eu.jpg

Európa: kontinent s históriou dlhou tisícky rokov a bohatým kultúrnym dedičstvom, ktorý ponúka aj mnohé z najkrajších prírodných scenérií na svete. Pre cestovateľa je tu toho skutočné veľa, čo môže objavovať a skúmať, a vďaka Európskej únii sa všetko výrazne zjednodušilo. Mnohé hranice v rámci EÚ už môžete prekročiť bez hraničných kontrol a euro vám uľahčí nakupovanie za výhodné ceny. Prístup k zdravotnej starostlivosti v prípade potreby je bezproblémový a vašich zvieracích miláčikov už viac nemusíte nechávať doma. Ak šoférujete, váš vodičský preukaz a poistenie motorového vozidla vydané v jednej z krajín EÚ platia vo všetkých ostatných krajinách. A aj používanie vášho mobilného telefónu v zahraničí je čoraz lacnejšie. V tejto príručke nájdete ďalšie informácie, užitočné rady a mapu Európy.

Publikáciu si môžete stiahnuť na Publikácie EÚ.

Zoznam publikácií Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku je k dispozícii na Publikácie EÚ.