Zastúpenie na Slovensku

Publikácie

Publikácie EÚ je online kníhkupectvo, knižnica a archív publikácií, ktoré boli vydané od roku 1952. Obsahuje 100 000 titulov a 190 000 elektronických verzií (PDF, e-knihy, CD, DVD atď.) vo viac ako 50 jazykoch vrátane 24 úradných jazykov EÚ.

V prípade určitých publikácií sa za objednanie tlačenej verzie platí malý poplatok. Formáty PDF a e-knihy sú bezplatné.

Autorom prevažnej väčšiny titulov na portáli Publikácie EÚ sú európske inštitúcie ako Európska komisia, Európsky parlament, Rada EÚ, agentúry EÚ a ďalšie orgány. Niektoré tituly sa vydávajú v spolupráci s partnerskými vydavateľstvami a/alebo medzinárodnými organizáciami. Iné sú dielom jednotlivcov, ktorých činnosť podporujú inštitúcie, pre ktoré pracujú.

SPÄTNÁ VÄZBA

 

Uvítame vašu spätnú väzbu k publikácii, ktorú ste nedávno použili! Kliknutím na tento banner sa zúčastníte krátkeho prieskumu. Ďakujeme za vašu pomoc!

 

 

 

EÚ v roku 2020

Súhrnná správa o činnosti Európskej únie za rok 2020.

Publikáciu si môžete stiahnuť tu.

EÚ & ja 

Ak si občanom krajiny EÚ, si zároveň európskym občanom. Ale čo to znamená v praxi? Čo pre nás Európska únia robí? Na úvod treba poznamenať, že žijeme v mieri. Je to samo osebe obrovským úspechom, ale nie je to jediná vec, ktorú pre nás Európa robí. V tejto publikácií sa dozvieš, ako bola Európska únia vybudovaná, aké hodnoty máme spoločné, kto má čo v EÚ na starosti a ako sa to všetko týka tvojho každodenného života. Dozvieš sa takisto o mnohých výzvach, ktorým EÚ v súčasnosti čelí, teda o výzvach, ktoré budú formovať aj tvoju budúcnosť. 

Publikáciu si môžete stiahnuť tu.

Naša planéta, naša budúcnosť


 
Zmena klímy je jednou z najvážnejších výziev, ktorým dnes čelíme. Naša planéta zažíva výraznú a zrýchlenú zmenu klímy, ktorá sa začala pred viac ako sto rokmi. Väčšina vedcov sa zhodne na tom, že naša planéta sa zohrieva rýchlejšie ako kedykoľvek predtým, čo spôsobuje obrovské množstvo skleníkových plynov, ktoré ľudia vypúšťajú do atmosféry. V EÚ a na celom svete už vlády, spoločnosti a jednotlivci pracujú na odstránení príčin a prispôsobení sa zmenám. Všetci máme svoju úlohu, pretože zmena klímy je svetovým problémom, ktorý môže ovplyvniť každého z nás. Všetci žijeme na jednej planéte a zmeny, ktoré urobíme, môžu mať vplyv na iných ľudí na opačnom konci sveta. 

Publikáciu si môžete stiahnuť tu.

Cestovanie v Európe 2020 

Európa: kontinent s históriou dlhou tisícky rokov a bohatým kultúrnym dedičstvom, ktorý ponúka aj mnohé z najkrajších prírodných scenérií na svete. Pre cestovateľa je tu toho skutočné veľa, čo môže objavovať a skúmať, a vďaka Európskej únii sa všetko výrazne zjednodušilo. Mnohé hranice v rámci EÚ už môžete prekročiť bez hraničných kontrol a euro vám uľahčí nakupovanie za výhodné ceny. Prístup k zdravotnej starostlivosti v prípade potreby je bezproblémový a vašich zvieracích miláčikov už viac nemusíte nechávať doma. Ak šoférujete, váš vodičský preukaz a poistenie motorového vozidla vydané v jednej z krajín EÚ platia vo všetkých ostatných krajinách. A aj používanie vášho mobilného telefónu v zahraničí je čoraz lacnejšie. V tejto príručke nájdete ďalšie informácie, užitočné rady a mapu Európy.

Publikáciu si môžete stiahnuť tu.

Jedna mena pre jednu Európu


 
História sa začala písať 1. januára 1999, keď 11 krajín Európskej únie vytvorilo menovú úniu s jednotnou menou eurom. Eurobankovky a euromince boli uvedené do obehu 1. januára 2002. História vytvorenia spoločnej európskej meny však siaha až k vzniku samotnej Európskej únie. Vyše šesťdesiat rokov potom, ako sa v Rímskej zmluve položili základy dnešnej EÚ, je euro najviditeľnejším symbolom európskej integrácie a integrálnou súčasťou jej vízie budúcnosti. Toto a ešte viac sa dozviete v našej najnovšej publikácí o eure. 

Publikáciu si môžete stiahnuť tu.

Spoznajme Európu!


 
Táto brožúra pre deti (približne vo veku od 9 do 12 rokov) rozpráva príbeh EÚ jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom. Obsahuje zaujímavé údaje i farebné ilustrácie a poskytuje pútavý prehľad o Európe. Zároveň stručne vysvetľuje, čo je Európska únia a akým spôsobom pracuje

Publikáciu si môžete stiahnuť tu.

Európska únia - Čím je a čo robí


 
Táto publikácia je príručkou o Európskej únii (EÚ) a jej činnosti. V prvej časti sa v skratke vysvetľuje, čo EÚ vlastne je. V druhej časti „Čo Európska únia robí“ sa opisuje, čo EÚ podniká v 35 rôznych oblastiach, aby zlepšila životy ľudí v Európe a za jej hranicami. V tretej časti „Ako Európska únia prijíma rozhodnutia a vykonáva opatrenia“ sa opisujú inštitúcie v centre rozhodovacieho procesu EÚ a postup, akým sa ich rozhodnutia premieňajú na konkrétne opatrenia.

Publikáciu si môžete stiahnuť tu.

Európska únia - Fakty a čísla

Koľko ľudí žije v Taliansku? Aký politický systém je v Litve? Ako sa nazýva hlavné mesto Cypru? Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky nájdete v aktualizovanej verzii brožúry Európska únia – fakty a čísla. Táto brožúra má praktický malý formát a poskytuje základné informácie o Európskej únii, jej inštitúciách, členských štátoch a kandidátskych krajinách. Obsahuje fakty o úradných jazykoch a webových stránkach jednotlivých vlád a iné užitočné údaje o každej krajine. 

Publikáciu si môžete stiahnuť tu.

Publikáciu si môžete stiahnuť na Publikácie EÚ.

Zoznam publikácií Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku je k dispozícii na Publikácie EÚ.