Zastúpenie na Slovensku

Aktuality

Pages

Praha
16/07/2018

Spôsob, akým Airbnb v súčasnosti uvádza ceny, ako aj niektoré jej zmluvné podmienky, sú v rozpore s právnymi predpismi EÚ (smernicou o nekalých obchodných praktikách, smernicou o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách a s nariadením o uznávaní a výkone rozsudkov). Orgány na ochranu spotrebiteľa v EÚ a Európska komisia preto spoločne požiadali spoločnosť Airbnb, aby poskytovala transparentné informácie o cenách a zladila svoje zmluvné podmienky s predpismi EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa. 

 

Stážistka Lucka so svojou mentorkou Emíliou (DR pre preklad)
16/07/2018

Ak chcete vyskúšať prácu v inštitúciách na nečisto, prihláste sa na platenú stáž (mesačný grant je 1 176,83 EUR).

LGBTI Pride 2018
12/07/2018

Vyspelosť spoločnosti sa pozná aj podľa toho, ako sa správa k menšinám. To neznamená, že akceptovanie inakosti, rešpekt a tolerancia k menšinám  je to isté ako stať sa ich súčasťou. 

Komentár Ladislava Mika

Banská Štiavnica
12/07/2018

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ako národný koordinátor pre Značku Európske dedičstvo (European Heritage Label) vyhlasuje výzvu na predkladanie nominácií do národného kola výberu na Značku Európske dedičstvo pre lokality, ktoré zohrávali významnú úlohu v histórii a kultúre Európy a/alebo v európskej integrácii. 

budík
09/07/2018

Na základe početných žiadostí občanov, Európskeho parlamentu a niektorých členských štátov sa Komisia rozhodla preskúmať fungovanie momentálnej úpravy letného času v EÚ a posúdiť, či by sa nemala zmeniť. Vyjadrite svoj názor aj vy a dajte nám vedieť, ako vnímate prípadnú zmenu aktuálnej úpravy letného času.

dovolenkári
03/07/2018

Od 1. júla majú spotrebitelia, ktorí si kúpia balík cestovných služieb, väčšie práva. Vďaka novej smernici nebude ochrana platiť len pre tradičné zájazdy, ale bude sa vzťahovať aj na spotrebiteľov, ktorí si zarezervujú iné formy kombinovaných cestovných služieb, napríklad balíky zostavené podľa vlastných potrieb, pri ktorých si vyberú jednotlivé prvky svojej cesty na jednom predajnom mieste na internete alebo v jednej cestovnej kancelárii.

pes Newton
02/07/2018

Colná únia EÚ, ktorá patrí k najväčším úspechom Európskej únie, oslavuje 1. júla 50-te narodeniny.

sport
22/06/2018

Motivovať ľudí k pohybu a zdravému životnému štýlu, to je hlavný cieľ Európskeho týždňa športu, ktorý bude na Slovensku a v ďalších 37 krajinách Európy od 23. do 30. septembra 2018.

Víťaz SuperTrieda 2018
19/06/2018

19.júna 2018 sa v priestoroch Domu Kultúry vo Vajnoroch konalo celoslovenské finále projektu SuperTrieda 2018. Zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku bolo potešením, že mohlo byť tento rok opäť pri tom!  

zástava EÚ
18/06/2018

Odmeňme jedinečné iniciatívy občianskej spoločnosti. Téma súťaže na rok 2018 je „Identita, európske hodnoty a európske kultúrne dedičstvo“.

Pages