Zastúpenie na Slovensku

Aktuality

Pages

.
25/03/2019

V týchto mesiacoch prebiehajú v Európskej únii aj v členských štátoch intenzívne diskusie o tom, ako čo najlepšie využiť európske fondy v ďalších siedmich rokoch. Slovensko by sa pritom malo poučiť aj z doterajších chýb.

Komentár Ladislava Mika

obec Osturňa v Zamagurí
21/03/2019

Pamätáte si, ako niekedy vyzerala cesta do dedinky Osturňa na rázovitom Zamagurí neďaleko Vysokých Tatier? Asi si to viete živo predstaviť! 

Investovanie peňazí ©iStock
20/03/2019

V blízkej dobe plánuje Zastúpenie Európskej komisie v SR (ZEK) vyhlásiť cez vestník Európskej únie výberové konanie: Poskytovanie mediálnych poradenských služieb: asistencia a podpora pre tlač a médiá súvisiace s komunikáciou Zastúpeniu Európskej komisie v Slovenskej republike (ref. PO/2019-03 BRA). Ide o rámcový kontrakt na dobu 4 roky. Maximálny rozpočet výberového konania je stanovený na 160.000 EUR (bez DPH)/40.000 EUR na rok. Tento oznam má informatívny charakter a nie je výzvou na predkladanie ponúk. Viac informácii zverejníme už čoskoro.

Investovanie peňazí ©iStock
15/03/2019

V blízkej dobe plánuje Zastúpenie Európskej komisie v SR (ZEK) vyhlásiť výberové konanie na propagáciu európskych tém v life-stylových médiách. Maximálny rozpočet výberového konania je stanovený na 18.000 EUR (bez DPH). Ak máte záujem byť oslovený v rámci tohto výberového konania, pošlite nám svoj firemný profil spolu s popisom vašich aktivít a kontaktnými údajmi na adresu: comm-rep-sk-procurement@ec.europa.eu do 29.3.2019.

cesta medzi Prešovom, Bardejovom a Gorlicami
14/03/2019

Pamätáte si ešte, v akom dezolátnom stave boli niektoré slovenské cesty? Vďaka finančnej podpore z európskych prostriedkov sa podarilo už mnohé cesty na Slovensku zrekonštruovať. Dobrým príkladom je aj cesta medzi Prešovom, Bardejovom a Gorlicami.

Investovanie peňazí ©iStock
12/03/2019

V blízkej dobe plánuje Zastúpenie Európskej komisie v SR (ZEK) vyhlásiť výberové konanie na pokračovanie vo výrobe videí na tému propagácie investícií EÚ v regiónoch (prvú sériu videí nájdete na stránke www.dobrefondy.eu). Maximálny rozpočet výberového konania je stanovený na 18.000 EUR (bez DPH). Ak máte záujem byť oslovený v rámci tohto výberového konania, pošlite nám svoj firemný profil spolu s popisom vašich aktivít a kontaktnými údajmi na adresu: comm-rep-sk-procurement@ec.europa.eu do 26.3.2019.

.
08/03/2019

Rovnosť šancí pre obe pohlavia sa nám celkom nepodarilo dosiahnuť ani 111 rokov od veľkého štrajku newyorských krajčírok za ich práva, ktorý sa stal základom pre každoročné oslavy Medzinárodného dňa žien. 

Komentár Ladislava Mika

08/03/2019

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien vydala Komisia svoju tohtoročnú správu o rovnosti medzi ženami a mužmi v EÚ. Dobrou správou je, že Európa napreduje; na druhej strane zmenu treba urýchliť.

Červený kláštor a turistické chodníky
07/03/2019

Počasie sa nám otepľuje, mnohí turisti i cyklisti už zahájili tohtoročnú sezónu. Ste medzi nimi aj vy?

Investovanie peňazí ©iStock
01/03/2019

Informačné služby, poradenstvo a pomoc pri komunikačných činnostiach pre Európske informačné centrum v Bratislave.

Pages