Zastúpenie na Slovensku

Aktuality

Pages

Čo pre vás robí Európska únia?
21/11/2018

Podľa posledného prieskumu verejnej mienky Eurobarometer si až 68 % Európanov myslí, že ich krajina profituje z členstva v Európskej únii. Nie všetci však vieme vymenovať, ktoré konkrétne výhody nám EÚ prináša.

.
14/11/2018

Za šírenie európskych hodnôt bude Európska komisia udeľovať prestížnu celoeurópsku cenu Altiera Spinelliho. 

Investovanie peňazí ©iStock
09/11/2018

V blízkej dobe plánuje Zastúpenie Európskej komisie v SR (ZEK) vyhlásiť výberové konanie na celkové technické a organizačné zabezpečenie osláv 15. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie 2019 v Bratislave. Oslavy sa budú konať v termíne 9. mája 2019 na Hlavnom námestí. Cieľová skupina je široká verejnosť. Maximálny rozpočet výberového konania je stanovený na 55.000 EUR (bez DPH). Ak máte záujem byť oslovený v rámci tohto výberového konania, pošlite nám svoj firemný profil spolu s popisom vašich aktivít a kontaktnými údajmi na adresu: comm-rep-sk-procurement@ec.europa.eu do 16.11.2018.

Investovanie peňazí ©iStock
09/11/2018

V blízkej dobe plánuje Zastúpenie Európskej komisie v SR (ZEK) vyhlásiť výberové konanie na komplexné obsahové, technické a personálne zabezpečenie 9 verejných diskusných podujatí v Bratislave a celkom 20 verejných diskusných podujatí v štyroch ďalších mestách SR (Košice, Prešov, Banská Bystrica, Žilina) v období február 2019 – december 2019. Cieľová skupina je široká verejnosť. Maximálny rozpočet výberového konania je stanovený na 60.000 EUR (bez DPH). Ak máte záujem byť oslovený v rámci tohto výberového konania, pošlite nám svoj firemný profil spolu s popisom vašich aktivít a kontaktnými údajmi na adresu: comm-rep-sk-procurement@ec.europa.eu do 16.11.2018.

euro bankovky
08/11/2018

V minulom roku prevládala na celom svete mimoriadne priaznivá hospodárska situácia, ktorá prospievala silnej hospodárskej činnosti a napomohla investíciám tak v eurozóne, ako aj v celej EÚ. Napriek väčšej neistote sa predpokladá, že všetky členské štáty budú naďalej rásť, hoci pomalším tempom, a to vďaka výraznej domácej spotrebe a silným investíciám.

kuchári
07/11/2018

Poznáte to staré dobré príslovie, že remeslo má zlaté dno. V dobe digitálnych technológií by to mohlo znieť podľa niekoho zastaralo, ale ovládanie remesla je aj v 21.storočí veľkým plusom. Remeslá pripomínam v tejto chvíli preto, že tento týždeň (od 5. do 9. novembra 2018) prebieha v celej Európskej únii v poradí už tretí Európsky týždeň odborných zručností.

WiFi4EU
06/11/2018

Európska komisia vyhlási 7. novembra 2018 o 13:00 výzvu na predkladanie žiadostí v rámci programu WiFi4EU. Výzva, na ktorú môžu reagovať obce alebo skupiny obcí v EÚ, bude otvorená do 9. novembra 2018 (do 17:00). Rozpočet programu do roku 2020 je 120 miliónov EUR, ktoré sú určené pre približne 8 000 obcí v celej EÚ. 

muž a žena
26/10/2018

Častejšie povyšovanie mužov, väčšia zodpovednosť za dôležité neplatené úlohy, segregácia v oblasti vzdelávania a na trhu práce – aj to sú dôvody, prečo ženy na Slovensku zarábajú v priemere o 19 % menej ako ich slovenskí kolegovia.

príroda
25/10/2018

Európska komisia schválila investičný balík vo výške 243 miliónov EUR z rozpočtu EÚ na projekty na podporu prírody, životného prostredia a kvality života v rámci programu LIFE, vďaka ktorým sa má podporiť prechod Európy na udržateľnejšiu a nízkouhlíkovú budúcnosť.

Discover EU
17/10/2018

Koncom roka spustí Európska komisia druhé kolo podávania žiadostí o cestovné poukazy pre najmenej 12 000 mladých cestovateľov. Žiadatelia musia k 31. decembru 2018 dovŕšiť vek 18 rokov a byť pripravení vydať sa na cestu od 15. apríla do 31. októbra 2019 (v trvaní najviac 30 dní). Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom Európskeho portálu pre mládež. Žiadosti posúdi hodnotiaca komisia, ktorá následne vyberie úspešných uchádzačov.

Pages