Zastúpenie na Slovensku

Výberové konanie

/slovakia/file/istock-11932986jpg_skistock-11932986.jpg

Investovanie peňazí ©iStock
Investovanie peňazí © iStock

V blízkej dobe plánuje Zastúpenie Európskej komisie v SR (ZEK) vyhlásiť cez vestník Európskej Únie  výberové konanie na informačné služby, poradenstvo a pomoc pri komunikačných činnostiach pre Informačné centrum EU v Bratislave. Ide o rámcový kontrakt na dobu 4 roky. Maximálny rozpočet výberového konania je stanovený na 260.000 EUR (bez DPH)/65.000 EUR na rok. Tento oznam má informatívny charakter a nie je výzvou na predkladanie ponúk. Viac informácii zverejníme už čoskoro.

11/01/2019