Zastúpenie na Slovensku

Výberové konanie

/slovakia/file/istock-11932986jpg_skistock-11932986.jpg

Investovanie peňazí ©iStock
Investovanie peňazí © iStock

V blízkej dobe plánuje Zastúpenie Európskej komisie v SR (ZEK) vyhlásiť výberové konanie na komplexné obsahové, technické a personálne zabezpečenie 9 verejných diskusných podujatí v Bratislave a celkom 20 verejných diskusných podujatí v štyroch ďalších mestách SR (Košice, Prešov, Banská Bystrica, Žilina) v období február 2019 – december 2019. Cieľová skupina je široká verejnosť. Maximálny rozpočet výberového konania je stanovený na 60.000 EUR (bez DPH). Ak máte záujem byť oslovený v rámci tohto výberového konania, pošlite nám svoj firemný profil spolu s popisom vašich aktivít a kontaktnými údajmi na adresu: comm-rep-sk-procurement@ec.europa.eu do 16.11.2018.

09/11/2018

Viac informácií o výberových konaniach na Zastúpení Európskej komisie v SR nájdete tu.