Zastúpenie na Slovensku

Výberové konanie

/slovakia/file/istock-11932986jpg_skistock-11932986.jpg

Investovanie peňazí ©iStock
Investovanie peňazí © iStock

V blízkej dobe plánuje Zastúpenie Európskej komisie v SR (ZEK) vyhlásiť výberové konanie na celkové technické a organizačné zabezpečenie osláv 15. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie 2019 v Bratislave. Oslavy sa budú konať v termíne 9. mája 2019 na Hlavnom námestí. Cieľová skupina je široká verejnosť. Maximálny rozpočet výberového konania je stanovený na 55.000 EUR (bez DPH). Ak máte záujem byť oslovený v rámci tohto výberového konania, pošlite nám svoj firemný profil spolu s popisom vašich aktivít a kontaktnými údajmi na adresu: comm-rep-sk-procurement@ec.europa.eu do 16.11.2018.

09/11/2018

Viac informácií o výberových konaniach na Zastúpení Európskej komisie v SR nájdete tu.