Zastúpenie na Slovensku

Výberové konanie

/slovakia/file/istock-11932986jpg_skistock-11932986.jpg

Investovanie peňazí ©iStock
Investovanie peňazí © iStock

V blízkej dobe plánuje Zastúpenie Európskej komisie v SR (ZEK) vyhlásiť výberové konanie na mediálnu spoluprácu so slovenskými komerčnými portálmi, ktorých hlavná činnosť nie je exkluzívne alebo primárne informovať iba o dianí v Európskej únii. Spolupráca by mala spočívať v informovaní širokej verejnosti o európskych témach a aktualitách, o existencii oficiálnej webovej stránky ZEK a jej ďalších komunikačných kanáloch, o činnosti ZEK, ako aj aktivitách Európskej komisie a Únie vo všeobecnosti. Cieľová skupina je široká verejnosť. Maximálny rozpočet výberového konania je stanovený na 20.000 EUR (bez DPH) na obdobie január až december 2019. Ak máte záujem byť oslovený v rámci tohto výberového konania, pošlite nám svoj firemný profil spolu s popisom vašich aktivít a kontaktnými údajmi na adresu: comm-rep-sk-procurement@ec.europa.eu do 14.9.2018.

03/09/2018

Viac informácií o výberových konaniach na Zastúpení Európskej komisie v SR nájdete tu.