Zastúpenie na Slovensku

Mediálny servis

Médiá sú pre nás jedným z najvýznamnejších nástrojov, ako bežnému občanovi priblížiť činnosť a fungovanie celej Európskej únie. Sú naším kľúčovým partnerom pri vysvetľovaní verejnosti, ako konkrétne činnosť EÚ ovplyvňuje ich každodenný život.

Kontakty

Ingrid Ludviková

Ingrid Ludviková

Vedúca tlačového tímu

ingrid.ludvikova@ec.europa.eu

Martina Štefániková

Asistentka tlačového tímu

Martina.STEFANIKOVA@ec.europa.eu

Spolupráca s médiami

Tlačové oddelenie Zastúpenia Európskej komisie dennodenne komunikuje s celoštátnymi a regionálnymi médiami a poskytuje im oficiálne stanoviská na rôzne témy. Okruhu našich mediálnych kontaktov pravidelne zasielame tlačové správy a aktuálne informácie. 

V prípade, že máte záujem o tlačové materiály, prípadne o oficiálne stanovisko alebo si želáte dostávať naše tlačové správy či Newsletter s informáciami o aktuálnom dianí, kontaktujte kohokoľvek z tlačového tímu, radi vám pomôžeme.

Pracovné cesty a semináre pre novinárov

Dvakrát do roka organizujeme pre zástupcov médií návštevu inštitúcií v Bruseli. Cieľom týchto ciest je umožniť novinárom nahliadnuť priamo do „bruselskej kuchyne“ a dozvedieť sa aj zákulisné informácie. Ak máte záujem sa takejto cesty zúčastniť, kontaktujte nás.

 

Užitočné zdroje informácií

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach, kde sa dozviete užitočné informácie o nových opatreniach EÚ alebo o našich podujatiach.

Facebook: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku (facebook.com/zekvsr)

Twitter: @ZEKvSR

Youtube:  Zastupenie EK na Slovensku

Instagram: @europa.sk

Stránka Tlačový kútik slúži ako užitočný zdroj najaktuálnejších informácií o dianí na pôde Európskej komisie. Nájdete tu najnovšie správy, prístup do databázy tlačových správ, kalendár budúcich podujatí ako aj kontakty na tlačových hovorcov Komisie priamo v Bruseli. Stránka je dostupná v angličtine, nemčine a francúzštine. 

Európska komisia má svoj vlastný Audiovizuálny servis (AVS), ktorý sa stará o pokrytie najnovších udalostí v rámci európskych inštitúcií. Takmer v reálnom čase uverejňuje fotografický a video materiál z dôležitých udalostí ako sú stretnutia na vysokej úrovni alebo návštevy komisárov v členských štátoch. Tieto materiály sa dajú stiahnuť a ich použitie pre spravodajské či vzdelávacie účely je bezplatné. AVS má aj vlastný archív, v ktorom sa dajú vyhľadávať staršie materiály. Pre novinárov sú bezplatne k dispozícii aj audiovizuálne štúdiá v centrále Európskej komisie.

Súčasťou AVS je aj Europe By Satellite - ide o dva televízne kanály, na ktorých môžete naživo sledovať tlačové konferencie, nájdete tu aj ilustračné zábery na rôzne témy apod.

Logo Európskej komisie

logo v JPG formáte v slovenčine a v angličtine:

logo v EPS formáte (v krivkách) v slovenčine a v angličtine:

vlajka Európskej únie JPG | PDF