Zastúpenie na Slovensku

Komisia otvára verejnú konzultáciu o novej stratégii prispôsobenia sa zmene klímy

/slovakia/file/photo-boards-d0xqqszovws-unsplashajpg_sk.

.
.

Prispejte svojím názorom či skúsenosťami k zostaveniu novej EÚ stratégie prispôsobenia sa zmene klímy. 

Dátum: 
14/05/2020 - 20/08/2020

Globálne a európske teploty v posledných rokoch opakovane prelomili dlhodobé rekordy. Počet a intenzita povodní a sucha dramaticky vzrástli. Zmena podnebia už nie je vzdialeným problémom budúcich generácií, ale jej vplyvy na ľudí, planétu a prosperitu sú viditeľné v Európe už dnes. Postupné zotavenie sa zo súčasnej krízy spojenej s pandémiou ochorenia COVID-19 bude príležitosťou na zvýšenie celkovej odolnosti našej spoločnosti. Patrí sem ochrana klímy, integrácia aspektov ochrany klímy do postupov riadenia a posilnenie prevencie a pripravenosti. Komisia zverejnila aj výsledky nového projektu PESETA, ktorý predstavuje predpokladané vplyvy zmeny klímy na EÚ. 

Európska komisia plánuje začiatkom roku 2021 navrhnúť novú stratégiu prispôsobenia sa zmene klímy, ktorá bude súčasťou Európskej zelenej dohody. Cieľom európskej zelenej dohody je aj napríklad premeniť Európu na prvý klimaticky neutrálny kontinent na svete.

Komisia na tému klimatických zmien otvorila i verejnú konzultáciu a pozýva zainteresované strany a občanov, aby sa na nej zúčastnili a podelili sa o svoje názory a skúsenosti. 

Konzultácia bude prebiehať do 20. augusta 2020.

Nová stratégia prispôsobenia sa zmenám klímy bude vychádzať i zo súčasnej stratégie prijatej v roku 2013. Konečným cieľom opatrení v oblasti klímy je chrániť ľudí, planétu a prosperitu pred vplyvmi zmeny klímy. Podporou globálnych adaptačných opatrení spolu so zrýchleným znižovaním emisií môže EÚ pomôcť zabezpečiť dobré životné podmienky Európanov, chrániť naše prirodzené prostredie, kultúrne dedičstvo i hospodárstvo. I keď je dnes otázkou číslo jedna súčasná kríza spojená s pandémiou koronavírusu, naliehavosť krokov v krátkodobom horizonte nesmie odrádzať od dynamického prechodu na klimatickú pripravenosť. Pokrízové oživenie je totiž príležitosťou na zvýšenie odolnosti našej spoločnosti vo všetkých oblastiach.