Zastúpenie na Slovensku

Vyjadrite sa k rozpočtu EÚ po roku 2020

/slovakia/file/ddsgr1jpg_skddsgr1.jpg

Euro

Vyjadrite svoj názor na to, v ktorých oblastiach vidíte najväčšiu pridanú hodnotu EÚ a kam by mala Únia investovať viac, aby dosiahla maximálnu návratnosť každého investovaného eura. Verejné konzultácie k rozpočtu EÚ sú otvorené od 10. januára 2018 do 8. marca 2018.

Date: 
10/01/2018 - 16:15 - 08/03/2018 - 12:00

Napriek kráteniu zdrojov úspornými opatreniami sa očakáva, že z rozpočtu EÚ sa bude naďalej investovať do podpory rastu, tvorby pracovných miest a inovácií, ako aj do riešení hlavných výziev nasledujúceho desaťročia, medzi ktoré patrí digitálna revolúcia, globalizácia, zmena klímy, migrácia, obrana a bezpečnosť. Občania môžu vyjadriť svoj názor na to, v ktorých oblastiach vidia najväčšiu pridanú hodnotu EÚ a kam by mala investovať viac, aby dosiahla maximálnu návratnosť každého investovaného eura. Takisto sa môžu vyjadriť k fungovaniu súčasných politík a programov EÚ, ako sú politika súdržnosti a politiky v oblasti mládeže, podpora inovácií a podnikov a investície do strategickej digitálnej, dopravnej a energetickej infraštruktúry, prípadne navrhnúť možnosti ich zlepšenia z hľadiska výkonu, zjednodušenia alebo synergií.

Verejné konzultácie k rozpočtu EÚ po roku 2020:

Výsledky konzultácií budú slúžiť ako podklad pre prebiehajúcu diskusiu o budúcom viacročnom finančnom rámci a doplnia tak možnosti a návrhy, ktoré predložili členské štáty, miestne orgány a zainteresované strany zo súkromného sektora. Komisia následne v máji 2018 predloží svoj návrh budúceho rozpočtu EÚ.

Súvislosti

Komisia o pár mesiacov predloží návrh ďalšieho dlhodobého rozpočtu EÚ po roku 2020, ktorý je známy ako viacročný finančný rámec (VFR). 10. januára 2018 sa konala prvá orientačná diskusia kolégia komisárov na túto tému. Komisia zároveň začala sériu verejných konzultácií o prioritách EÚ, ktoré by sa mali odzrkadliť v budúcom rozpočte. Tieto konzultácie nadväzujú na uverejnenie diskusného dokumentu Komisie o budúcnosti financií EÚ z 28. júna 2017 a Bielu knihu o budúcnosti Európy z 1. marca 2017, v ktorých sa apeluje na občanov, aby sa zapojili do diskusie o kľúčových rozhodnutiach, ktoré majú vplyv na našu spoločnú budúcnosť.

Do všetkých verejných konzultácií sa môžete zapojiť tu.