Zastúpenie na Slovensku

Domovská stránka

 • Prejav o stave Únie 2016

  Prejav o stave Únie 2016

  14. septembra 2016 predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker vystúpil na pôde Európskeho parlamentu so svojím výročným prejavom o stave Európskej únie, počas ktorého uviedol hlavné priority Komisie na ďalších 12 mesiacov. 

 • Ekonomika

  Hospodárska kríza a kríza v eurozóne jasne ukázali, že  Európskej únií v minulosti chýbalo viac aktuálnych a presných informácií  o hospodárení a makroekonomických nerovnováhach v  jednotlivých členských štátoch. Takéto informácie umožňujú EÚ pružnejšie  reagovať na výkyvy svetovej ekonomiky a predchádzať problémom ešte predtým než vzniknú.

 • Kontakt

  Európska komisia je na Slovensku zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie so sídlom vBratislave.

 • Café Európa

  Café Európa je ideálnym priestorom na diskusiu o témach, ktoré sa týkajú jednotlivca, ale majú Európsky rozmer. Café Európa debaty sú určené pre širokú verejnosť a ich cieľom je zvýšiť povedomie a podporiť spoločenskú diskusiu na vybrané otázky týkajúce sa EÚ a jej členských štátov.

Aktuality
Roaming
28/09/2016

Európania budú platiť za hovory, textové správy alebo pripojenie na internet zo svojich mobilných zariadení rovnaké ceny ako vo svojej krajine a budú mať neobmedzený prístup k ostatným prvkom svojich predplatených mobilných služieb (napr. k mesačným dátovým balíkom).

Ministri obchodu EU
27/09/2016

Ak chce Európa v dnešnom globalizovanom svete obstáť, potrebuje pri obchodovaní so svetom odstrániť zbytočné prekážky a zároveň posilniť ochranu svojich spotrebiteľov a firiem. Dosiahnuť to môžeme aj vďaka vybalansovaným obchodným dohodám s ďalšími ekonomickými veľmocami.

Komentár Dušana Chreneka

PODUJATIA
Noc vyskumnikov

Ani tento rok nebude na tradičnom a obľúbenom festivale vedy chýbať Zastúpenie Európskej komisie. Nezabudnite, už 30. septembra sa koná Európska noc výskumníkov.

Date:
30/09/2016
Time:
9:00

Digitálne zhromaždenie 2016 (Digital Assembly 2016) sa bude konať 28. a 29. septembra 2016 v Bratislave. Podujatie sa uskutoční v rámci aktivít Slovenského predsedníctva Rady Európskej únie a spoluorganizovať ho bude Európska komisia.

Date:
28/09/2016 - 29/09/2016 - -
Time:
- - 12:30 - 16:45