Zastúpenie na Slovensku

Domovská stránka

 • Covid19

  Opatrenia v reakcii na koronavírus

  Európska komisia koordinuje spoločnú európsku reakciu na pandémiu koronavírusu. Prijímame rázne opatrenia na posilnenie našich sektorov verejného zdravia a na zmiernenie sociálno-ekonomického vplyvu v Európskej únii. Mobilizujeme všetky prostriedky, ktoré máme k dispozícii, aby sme pomohli našim členským štátom pri koordinácii ich vnútroštátnych reakcií a aby sme poskytovali objektívne informácie o šírení vírusu a účinnom úsilí o jeho obmedzenie. 

 • Euromýty

  Euromýty

  V posledných rokoch v médiách i z úst politikov počuť rôzne poplašné fámy a mýty o EÚ. Táto stránka prináša prehľad tých mýtov o EÚ, ktoré sa vyskytujú najčastejšie. Niektoré sú možno zábavné, pri iných sa možno budete čudovať, čomu všetkému sú ľudia ochotní veriť.

 • Ekonomika

  Hospodárska kríza a kríza v eurozóne jasne ukázali, že  Európskej únií v minulosti chýbalo viac aktuálnych a presných informácií  o hospodárení a makroekonomických nerovnováhach v  jednotlivých členských štátoch. Takéto informácie umožňujú EÚ pružnejšie  reagovať na výkyvy svetovej ekonomiky a predchádzať problémom ešte predtým než vzniknú.

 • Kontakt

  Európska komisia je na Slovensku zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie so sídlom vBratislave.

 • Café Európa

  Café Európa je ideálnym priestorom na diskusiu o témach, ktoré sa týkajú jednotlivca, ale majú Európsky rozmer. Café Európa debaty sú určené pre širokú verejnosť a ich cieľom je zvýšiť povedomie a podporiť spoločenskú diskusiu na vybrané otázky týkajúce sa EÚ a jej členských štátov.

Aktuality

/slovakia/file/vid%C3%ADme-sa-s-martinom-m-%C5%A1ime%C4%8Dkom_skVIDÍME SA s Martinom M. Šimečkom

VIDÍME SA s Martinom M. Šimečkom
VIDÍME SA s Martinom M. Šimečkom

„V 90. rokoch sme si mysleli že len vstúpime do EÚ a všetko bude v poriadku,“ pripomína Martin M. Šimečka. 

/slovakia/file/100-dobr%C3%A9-fondy-e%C3%BA-spi%C5%A1sk%C3%A9-podhradie_sk100. Dobré fondy EÚ: Spišské Podhradie

100. Dobré fondy EÚ: Spišské Podhradie
Dobré fondy EÚ: Spišské Podhradieight

Spišské Podhradie je už viac ako 25 rokov registrované ako pamiatka svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. 

Podujatia

/slovakia/file/p044764-82297sjpg_sk.

.
© Európska komisia

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu k svojej novej iniciatíve zameranej na dlhodobú víziu pre vidiecke oblasti. Cieľom tejto konzultácie je zhromaždiť názory Európanov na súčasné príležitosti a výzvy týkajúce sa európskeho vidieka. Staňte sa aj vy tvorcami dlhodobej vízie EÚ pre európsky vidiek.  

Dátum: 
07/09/2020 - 30/11/2020