Zastúpenie na Slovensku

Domovská stránka

 • Prejav o stave Únie 2016

  Prejav o stave Únie 2016

  14. septembra 2016 predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker vystúpil na pôde Európskeho parlamentu so svojím výročným prejavom o stave Európskej únie, počas ktorého uviedol hlavné priority Komisie na ďalších 12 mesiacov. 

 • Ekonomika

  Hospodárska kríza a kríza v eurozóne jasne ukázali, že  Európskej únií v minulosti chýbalo viac aktuálnych a presných informácií  o hospodárení a makroekonomických nerovnováhach v  jednotlivých členských štátoch. Takéto informácie umožňujú EÚ pružnejšie  reagovať na výkyvy svetovej ekonomiky a predchádzať problémom ešte predtým než vzniknú.

 • Kontakt

  Európska komisia je na Slovensku zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie so sídlom vBratislave.

 • Café Európa

  Café Európa je ideálnym priestorom na diskusiu o témach, ktoré sa týkajú jednotlivca, ale majú Európsky rozmer. Café Európa debaty sú určené pre širokú verejnosť a ich cieľom je zvýšiť povedomie a podporiť spoločenskú diskusiu na vybrané otázky týkajúce sa EÚ a jej členských štátov.

Aktuality
GIPO (Globálne monitorovacie stredisko internetovej politiky)
22/09/2016

So vzrastajúcim počtom aktérov, ktorí sa aktívne zapájajú a starajú o internet a jeho politiky - od inovácií, internetovú neutralitu až po bezpečnosť internetu a internetovú gramotnosť- je stále zložitejšie sa správne orientovať v tomto bludisku internetových politík.  Práve na to slúži GIPO (Global Internet Policy Observatory).

Lídri BA samitu
20/09/2016

Bratislava a s ňou celé Slovensko majú za sebou veľkú skúšku. Prvýkrát za 12 rokov nášho členstva v Európskej únii sme predsedali stretnutiu lídrov tohto pol miliardového spolku a najväčšej ekonomiky sveta. 

Komentár Dušana Chreneka

PODUJATIA

Digitálne zhromaždenie 2016 (Digital Assembly 2016) sa bude konať 28. a 29. septembra 2016 v Bratislave. Podujatie sa uskutoční v rámci aktivít Slovenského predsedníctva Rady Európskej únie a spoluorganizovať ho bude Európska komisia.

Date:
28/09/2016 - 29/09/2016 - -
Time:
- - 12:30 - 16:45
Citizens Dialogue

Pozývame vás na verejnú diskusiu o stave Európskej únie „Dialóg s občanmi o Európe“ s Marošom Šefčovičom, podpredsedom Európskej komisie zodpovedným za energetickú úniu; Ľubošom Blahom, predsedom Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti a Jaroslavom Paškom, podpredsedom Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Diskusia sa uskutoční 26. septembra 2016 o 13:30 na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. 

Date:
26/09/2016
Time:
- - 13:30 - 15:00