Zastúpenie na Slovensku

Domovská stránka

 • Pohoda 2018 slider

  Zastavte sa na Pohode v EUrópa stage

  Pozývame vás na ďalší ročník najväčšieho hudobného festivalu Pohoda, ktorý sa uskutoční na trenčianskom letisku od 5. do 7. júla 2018. Okrem kvalitnej hudby vás na ňom čaká atraktívny a bohatý program, ktorý aj tento rok pripravilo Zastúpenie Európskej komisie. 

 • Ekonomika

  Hospodárska kríza a kríza v eurozóne jasne ukázali, že  Európskej únií v minulosti chýbalo viac aktuálnych a presných informácií  o hospodárení a makroekonomických nerovnováhach v  jednotlivých členských štátoch. Takéto informácie umožňujú EÚ pružnejšie  reagovať na výkyvy svetovej ekonomiky a predchádzať problémom ešte predtým než vzniknú.

 • Kontakt

  Európska komisia je na Slovensku zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie so sídlom vBratislave.

 • Café Európa

  Café Európa je ideálnym priestorom na diskusiu o témach, ktoré sa týkajú jednotlivca, ale majú Európsky rozmer. Café Európa debaty sú určené pre širokú verejnosť a ich cieľom je zvýšiť povedomie a podporiť spoločenskú diskusiu na vybrané otázky týkajúce sa EÚ a jej členských štátov.

Aktuality
Praha
16/07/2018

Spôsob, akým Airbnb v súčasnosti uvádza ceny, ako aj niektoré jej zmluvné podmienky, sú v rozpore s právnymi predpismi EÚ (smernicou o nekalých obchodných praktikách, smernicou o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách a s nariadením o uznávaní a výkone rozsudkov). Orgány na ochranu spotrebiteľa v EÚ a Európska komisia preto spoločne požiadali spoločnosť Airbnb, aby poskytovala transparentné informácie o cenách a zladila svoje zmluvné podmienky s predpismi EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa. 

 

Stážistka Lucka so svojou mentorkou Emíliou (DR pre preklad)
16/07/2018

Ak chcete vyskúšať prácu v inštitúciách na nečisto, prihláste sa na platenú stáž (mesačný grant je 1 176,83 EUR).

Podujatia
EUdatathon

Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie organizuje druhý ročník súťaže EU Datathon, ktorá zdôrazňuje, aký potenciál má prepojenie dát generovaných na úrovni EÚ a v jednotlivých členských štátoch. Toto podujatie sa začalo v máji 2018 a jeho záverečná časť sa uskutoční 2. októbra 2018 v Bruseli.

Dátum:
 • 31/05/2018 to 02/10/2018
Miesto:
EUdatathon