Zastúpenie na Slovensku

Domovská stránka

 • Pracovný program Komisie na rok 2017

  Európania vo svojom každodennom živote vnímajú dôsledky pretrvávajúcich problémov. Nerovnosť medzi ľuďmi, nezamestnanosť mladých, migrácia, hrozba terorizmu, nestabilita v našom susedstve - aj to sú výzvy, ktorým v súčastnostu čelí Európska únia. Európska komisia sa bude naďalej snažiť o vytvorenie Európy, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje. Viac o pracovnom programe Komisie na rok 2017 si prečítate tu.

 • Ekonomika

  Hospodárska kríza a kríza v eurozóne jasne ukázali, že  Európskej únií v minulosti chýbalo viac aktuálnych a presných informácií  o hospodárení a makroekonomických nerovnováhach v  jednotlivých členských štátoch. Takéto informácie umožňujú EÚ pružnejšie  reagovať na výkyvy svetovej ekonomiky a predchádzať problémom ešte predtým než vzniknú.

 • Kontakt

  Európska komisia je na Slovensku zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie so sídlom vBratislave.

 • Café Európa

  Café Európa je ideálnym priestorom na diskusiu o témach, ktoré sa týkajú jednotlivca, ale majú Európsky rozmer. Café Európa debaty sú určené pre širokú verejnosť a ich cieľom je zvýšiť povedomie a podporiť spoločenskú diskusiu na vybrané otázky týkajúce sa EÚ a jej členských štátov.

Aktuality
Europsky zbor solidarity
20/01/2017

Európsky zbor solidarity je nová iniciatíva Európskej únie, ktorá poskytuje mladým ľuďom príležitosť vykonávať dobrovoľnícku prácu alebo pracovať vo svojej vlastnej krajine či v zahraničí na projektoch, z ktorých majú prospech komunity a ľudia v celej Európe.

18/01/2017

Ste súčasťou environmentálneho projektu financovaného prostredníctvom programu Horizont 2020? A hľadáte potenciálneho partnera? Alebo chcete vedieť viac o projektoch vo svojom odbore alebo krajine? Je tu nový spôsob ako vyhľadať všetky tieto informácie rýchlim a jednoduchým spôsobom cez environmentálny dátový hub.

PODUJATIA
Vaša Európa, váš názor

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vybral študentov Súkromnej strednej odbornej školy z Bátorových Kosíh, aby sa zúčastnili na výročnom zasadnutí mladých ľudí Vaša Európa, váš názor (YEYS) v marci 2017, na ktorom sa bude diskutovať o najdôležitejších výzvach, pred ktorými stojí Európa. 

Date:
30/03/2017 - 31/03/2017 - -
Time:
- - 9:30 - 15:30

17. januára 2017 Európska únia spúšťa súťaž pre všetkých milovníkov európskych filmov, televíznych seriálov a súťaží. Vašou úlohou bude rozoznať filmy alebo iné audiovizuálne diela, ktoré dostali podporu z programu Kreatívna Európa- MEDIA. 

Date:
17/01/2017 - 17/03/2017 - -
Time:
- - 9:00 - 12:00