Zastúpenie na Slovensku

Domovská stránka

 • Správa o stave Únie 2018

  Správa o stave Únie 2018

  V stredu 12. septembra 2018 predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker predniesol v hlavnej rokovacej sále Európskeho parlamentu svoju každoročnú správu o stave Únie.

 • Ekonomika

  Hospodárska kríza a kríza v eurozóne jasne ukázali, že  Európskej únií v minulosti chýbalo viac aktuálnych a presných informácií  o hospodárení a makroekonomických nerovnováhach v  jednotlivých členských štátoch. Takéto informácie umožňujú EÚ pružnejšie  reagovať na výkyvy svetovej ekonomiky a predchádzať problémom ešte predtým než vzniknú.

 • Kontakt

  Európska komisia je na Slovensku zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie so sídlom vBratislave.

 • Café Európa

  Café Európa je ideálnym priestorom na diskusiu o témach, ktoré sa týkajú jednotlivca, ale majú Európsky rozmer. Café Európa debaty sú určené pre širokú verejnosť a ich cieľom je zvýšiť povedomie a podporiť spoločenskú diskusiu na vybrané otázky týkajúce sa EÚ a jej členských štátov.

Aktuality
.
14/11/2018

Za šírenie európskych hodnôt bude Európska komisia udeľovať prestížnu celoeurópsku cenu Altiera Spinelliho. 

Investovanie peňazí ©iStock
09/11/2018

V blízkej dobe plánuje Zastúpenie Európskej komisie v SR (ZEK) vyhlásiť výberové konanie na celkové technické a organizačné zabezpečenie osláv 15. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie 2019 v Bratislave. Oslavy sa budú konať v termíne 9. mája 2019 na Hlavnom námestí. Cieľová skupina je široká verejnosť. Maximálny rozpočet výberového konania je stanovený na 55.000 EUR (bez DPH). Ak máte záujem byť oslovený v rámci tohto výberového konania, pošlite nám svoj firemný profil spolu s popisom vašich aktivít a kontaktnými údajmi na adresu: comm-rep-sk-procurement@ec.europa.eu do 16.11.2018.