Zastúpenie na Slovensku

Domovská stránka

 • 60 rokov Rímskych zmlúv

  Tento rok si Európska únia pripomína 60. výročie od podpísania Rímskych zmlúv. Napriek mnohým výzvam, ktorým musí dnes Európska únia čeliť, máme stále aj po 60 rokoch po podpísaní Rímskych zmlúv veľa dôvodov na pripomenutie si tohto dôležitého míľnika v histórii európskeho kontinentu.

 • Ekonomika

  Hospodárska kríza a kríza v eurozóne jasne ukázali, že  Európskej únií v minulosti chýbalo viac aktuálnych a presných informácií  o hospodárení a makroekonomických nerovnováhach v  jednotlivých členských štátoch. Takéto informácie umožňujú EÚ pružnejšie  reagovať na výkyvy svetovej ekonomiky a predchádzať problémom ešte predtým než vzniknú.

 • Kontakt

  Európska komisia je na Slovensku zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie so sídlom vBratislave.

 • Café Európa

  Café Európa je ideálnym priestorom na diskusiu o témach, ktoré sa týkajú jednotlivca, ale majú Európsky rozmer. Café Európa debaty sú určené pre širokú verejnosť a ich cieľom je zvýšiť povedomie a podporiť spoločenskú diskusiu na vybrané otázky týkajúce sa EÚ a jej členských štátov.

Aktuality
22/03/2017

Presne rok po desivých útokoch z 22. marca 2016, nad ktorými smútila celá Európa, ostáva a navždy aj ostane v našich mysliach a v našich srdciach spomienka na obete. S hlbokým zármutkom premýšľam nad zmarenými životmi, jedným z ktorých bola aj naša kolegyňa Patricia Rizzo, nad utrpením ranených a žiaľom ich rodín a príbuzných. Chcel by som vyjadriť svoju najhlbšiu sústrasť každému jednému z nich. 

22/03/2017

Ste za väčšiu európsku podporu vzdelávania zameraného na študentov, kvalitnej výučby a študijných plánov a efektívne využívanie IT?  Viete ako by európske univerzity mohli v špičkovom výskume dosahovať lepšie výsledky a ako posilniť praktický výskum? 

PODUJATIA

Deň Európy je oslavou mieru a jednoty v Európe. V tento deň si pripomíname výročie historickej Schumanovej deklarácie. Robert Schuman, francúzsky minister zahraničných vecí, vo svojom prejave prednesenom v Paríži v roku 1950 navrhol novú podobu politickej spolupráce v Európe, ktorá by zabránila vojnám medzi európskymi národmi.

Date:
05/05/2017 - 09/05/2017 - -
Time:
- - 10:00 - 22:00

Viete o dobrom regionálnom projekte, o ktorom by sa mali dozvedieť aj ostatní? Prihláste ho do prestížnej súťaže RegioStars Awards do 10. apríla 2017.

 

Date:
10/04/2017
Time:
12:00