Zastúpenie na Slovensku

Domovská stránka

 • Prejav o stave Únie

  V stredu 14. septembra 2016 prednesie predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker na pôde Európskeho parlamentu svoj tradičný prejav o stave Únie. 

  Juncker sa spätne obzrie za úspechmi za posledný rok a uvedie hlavné priority na ďalších 12 mesiacov. Predseda Komisie tiež predostrie najvážnejšie výzvy, ktorým Európska únia v súčasnosti čelí.

 • Ekonomika

  Hospodárska kríza a kríza v eurozóne jasne ukázali, že  Európskej únií v minulosti chýbalo viac aktuálnych a presných informácií  o hospodárení a makroekonomických nerovnováhach v  jednotlivých členských štátoch. Takéto informácie umožňujú EÚ pružnejšie  reagovať na výkyvy svetovej ekonomiky a predchádzať problémom ešte predtým než vzniknú.

 • Kontakt

  Európska komisia je na Slovensku zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie so sídlom vBratislave.

 • Café Európa

  Café Európa je ideálnym priestorom na diskusiu o témach, ktoré sa týkajú jednotlivca, ale majú Európsky rozmer. Café Európa debaty sú určené pre širokú verejnosť a ich cieľom je zvýšiť povedomie a podporiť spoločenskú diskusiu na vybrané otázky týkajúce sa EÚ a jej členských štátov.

Aktuality
24/08/2016

Medzinárodné ocenenie European Roma Spirit Award 2016 prijíma nominácie príkladov dobrej praxe jednotlivcov, mimovládnych organizácií, firiem, mestských samospráv a ďalších subjektov, ktorí vo svojej dennej práci zlepšujú kvalitu života a sociálne podmienky rómskej menšiny v Európe. Nominácie je možné zaslať do 8. septembra 2016. 

23/08/2016

Európsky hospodársky a sociálny výbor ocení organizácie občianskej spoločnosti a/alebo jednotlivcov za výnimočné iniciatívy v oblasti migrácie a pomoci utečencom. Súčasťou ocenenia je aj finančná odmena pre najviac 5 víťazov. Prihlášky možno podávať do 9. septembra 2016.  

PODUJATIA

Digitálne zhromaždenie 2016 (Digital Assembly 2016) sa bude konať 28. a 29. septembra 2016 v Bratislave. Podujatie sa uskutoční v rámci aktivít Slovenského predsedníctva Rady Európskej únie a spoluorganizovať ho bude Európska komisia.

Date:
28/09/2016 - 29/09/2016 - -
Time:
- - 12:30 - 16:45

Potrebujete sa poradiť o európskom práve kvôli škole či práci? Chcete vedieť viac o tom, ako si vyhľadávať informácie o európskej legislative? Ak áno, pozývame vás v septembri 2016 do Viedne.

Date:
22/09/2016 - 23/09/2016 - -
Time:
- - 14:00 - 17:00