Zastúpenie na Slovensku

Domovská stránka

 • Správa o stave Únie 2018

  Správa o stave Únie 2018

  V stredu 12. septembra 2018 predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker predniesol v hlavnej rokovacej sále Európskeho parlamentu svoju každoročnú správu o stave Únie.

 • Ekonomika

  Hospodárska kríza a kríza v eurozóne jasne ukázali, že  Európskej únií v minulosti chýbalo viac aktuálnych a presných informácií  o hospodárení a makroekonomických nerovnováhach v  jednotlivých členských štátoch. Takéto informácie umožňujú EÚ pružnejšie  reagovať na výkyvy svetovej ekonomiky a predchádzať problémom ešte predtým než vzniknú.

 • Kontakt

  Európska komisia je na Slovensku zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie so sídlom vBratislave.

 • Café Európa

  Café Európa je ideálnym priestorom na diskusiu o témach, ktoré sa týkajú jednotlivca, ale majú Európsky rozmer. Café Európa debaty sú určené pre širokú verejnosť a ich cieľom je zvýšiť povedomie a podporiť spoločenskú diskusiu na vybrané otázky týkajúce sa EÚ a jej členských štátov.

Aktuality
.
07/09/2018

Ani sme sa nenazdali a už tu po letnom "vegetení" máme školopovinný september. Žiaci sa vrátili do školských lavíc a do nového roka budú určite potrebovať aj veľa energie. Preto Európska únia opäť prichádza so svojím programom na podporu konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka v školách. Chutné ovocie, zelenina či mliečne výrobky financované Úniou dodajú školákom potrebné vitamíny a živiny, ktoré využijú na podávanie čo najlepších výkonov v školských triedach, telocvičniach, ale aj mimo nich. 

juvenes_translatores_2018_bxl
04/09/2018

Európska komisia spustila prihlasovanie do už v poradí 12. ročníka súťaže Juvenes Translatores! Vyskúšajte si prácu profesionálneho prekladateľa a pocestujte rovno až do Bruselu!

Podujatia
EUdatathon

Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie organizuje druhý ročník súťaže EU Datathon, ktorá zdôrazňuje, aký potenciál má prepojenie dát generovaných na úrovni EÚ a v jednotlivých členských štátoch. Toto podujatie sa začalo v máji 2018 a jeho záverečná časť sa uskutoční 2. októbra 2018 v Bruseli.

Dátum:
 • 31/05/2018 - 02/10/2018
Miesto:
EUdatathon