Zastúpenie na Slovensku

Domovská stránka

 • Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž

  Necelý rok po tom, ako Európska komisia prvýkrát navrhla vytvoriť Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž, táto agentúra od 6. októbra 2016 oficiálne začala fungovať. 

  Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž bude pozorne monitorovať vonkajšie hranice EÚ a spolupracovať s členskými štátmi s cieľom urýchlene identifikovať a riešiť akékoľvek potenciálne ohrozenie bezpečnosti vonkajších hraníc EÚ.

 • Prejav o stave Únie 2016

  Prejav o stave Únie 2016

  14. septembra 2016 predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker vystúpil na pôde Európskeho parlamentu so svojím výročným prejavom o stave Európskej únie, počas ktorého uviedol hlavné priority Komisie na ďalších 12 mesiacov. 

 • Ekonomika

  Hospodárska kríza a kríza v eurozóne jasne ukázali, že  Európskej únií v minulosti chýbalo viac aktuálnych a presných informácií  o hospodárení a makroekonomických nerovnováhach v  jednotlivých členských štátoch. Takéto informácie umožňujú EÚ pružnejšie  reagovať na výkyvy svetovej ekonomiky a predchádzať problémom ešte predtým než vzniknú.

 • Kontakt

  Európska komisia je na Slovensku zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie so sídlom vBratislave.

 • Café Európa

  Café Európa je ideálnym priestorom na diskusiu o témach, ktoré sa týkajú jednotlivca, ale majú Európsky rozmer. Café Európa debaty sú určené pre širokú verejnosť a ich cieľom je zvýšiť povedomie a podporiť spoločenskú diskusiu na vybrané otázky týkajúce sa EÚ a jej členských štátov.

Aktuality
30/11/2016

Balík opatrení pod názvom "Čistá energia pre všetkých Európanov", ktorý dnes v Bruseli predstavil podpredseda Komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič, má tri hlavné ciele: urobiť z energetickej efektívnosti prioritu, dosiahnuť celosvetové vedúce postavenie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a zabezpečiť spotrebiteľom spravodlivé podmienky. 

30/11/2016

Európska komisia navrhuje vytvorenie Európskeho fondu na obranu, ktorého cieľom je pomocou rôznych opatrení posilniť bezpečnosť európskych občanov.

PODUJATIA

Zapojte sa aj vy do Európskeho týždňa odborných zručností už dnes a získajte propagáciu vašej udalosti na stránkach EÚ ako aj sadu príručiek a návodov ako vašu udalosť usporiadať a zmedializovať!

Date:
05/12/2016 - 09/12/2016 - -
Time:
- - 9:00 - 17:00

Pozývame vás na ďalšiu diskusiu Dialóg s občanmi v rámci Café Európa o mestách budúcnosti, tzv. smart cities s Marošom Šefčovičom, podpredsedom Európskej komisie zodpovedným za energetickú úniu; a Ivom Nesrovnalom, primátorom mesta Bratislava. Diskusia sa uskutoční 1. decembra 2016 o 18:30 v KC Dunaj v Bratislave. 

Date:
01/12/2016
Time:
- - 18:30 - 20:00