Zastúpenie na Slovensku

Domovská stránka

 • Brexit

  Ako sa pripraviť na brexit

  Pokiaľ Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ bez dohody o vystúpení, ktorou by sa zaviedlo prechodné obdobie, bude sa na colné účely považovať za krajinu mimo EÚ od dátumu vystúpenia.
  Ak tak zatiaľ neurobili, podniky v EÚ by sa mali začali pripravovať na túto možnosť.

 • Ekonomika

  Hospodárska kríza a kríza v eurozóne jasne ukázali, že  Európskej únií v minulosti chýbalo viac aktuálnych a presných informácií  o hospodárení a makroekonomických nerovnováhach v  jednotlivých členských štátoch. Takéto informácie umožňujú EÚ pružnejšie  reagovať na výkyvy svetovej ekonomiky a predchádzať problémom ešte predtým než vzniknú.

 • Kontakt

  Európska komisia je na Slovensku zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie so sídlom vBratislave.

 • Café Európa

  Café Európa je ideálnym priestorom na diskusiu o témach, ktoré sa týkajú jednotlivca, ale majú Európsky rozmer. Café Európa debaty sú určené pre širokú verejnosť a ich cieľom je zvýšiť povedomie a podporiť spoločenskú diskusiu na vybrané otázky týkajúce sa EÚ a jej členských štátov.

Aktuality

/slovakia/file/comeniusprize2png_sk.

.
Comenius Prize 2019

Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru (GR EAC) vyhlasuje Cenu Jana Amosa Komenského za kvalitnú výučbu o Európskej únii na stredných školách. Uzávierka prihlášok je 6. februára 2020.

/slovakia/file/plastov%C3%A9-fla%C5%A1e_skplastové flaše

plastové flaše
plastové flaše © pexels

V EÚ sa v roku 2017 zrecyklovalo 42 % odpadu z plastových obalov. V siedmich členských štátoch EÚ sa v roku 2017 zrecyklovala viac ako polovica vyprodukovaného odpadu z plastových obalov. V porovnaní s rokom 2005 sa miera recyklácie odpadu z plastových obalov v EÚ zvýšila o 18 percentuálnych bodov (z 24 % v roku 2005 na 42 % v roku 2017). 

Podujatia

/slovakia/file/corn-fields-under-white-clouds-blue-sky-during-daytime-158827jpg_sk.

.
Air ©Pexels

Hoci sa kvalita ovzdušia naprieč Európskou úniou za posledné desaťročia zlepšila, problémy s kvalitou ovzdušia pretrvávajú. Za účelom obmedziť znečistenie ovzdušia je potrebné zachovať a podporovať spoluprácu medzi odvetviami a na všetkých úrovniach - európskej, vnútroštátnej a miestnej. Podujatie poskytne informácie o súčasnom stave kvality ovzdušia v Európe a preskúma, čo pre nás tieto zistenia znamenajú.

Dátum: 
28/11/2019