Zastúpenie na Slovensku

Domovská stránka

 • 60 rokov Rímskych zmlúv

  Tento rok si Európska únia pripomína 60. výročie od podpísania Rímskych zmlúv. Napriek mnohým výzvam, ktorým musí dnes Európska únia čeliť, máme stále aj po 60 rokoch po podpísaní Rímskych zmlúv veľa dôvodov na pripomenutie si tohto dôležitého míľnika v histórii európskeho kontinentu.

 • Ekonomika

  Hospodárska kríza a kríza v eurozóne jasne ukázali, že  Európskej únií v minulosti chýbalo viac aktuálnych a presných informácií  o hospodárení a makroekonomických nerovnováhach v  jednotlivých členských štátoch. Takéto informácie umožňujú EÚ pružnejšie  reagovať na výkyvy svetovej ekonomiky a predchádzať problémom ešte predtým než vzniknú.

 • Kontakt

  Európska komisia je na Slovensku zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie so sídlom vBratislave.

 • Café Európa

  Café Európa je ideálnym priestorom na diskusiu o témach, ktoré sa týkajú jednotlivca, ale majú Európsky rozmer. Café Európa debaty sú určené pre širokú verejnosť a ich cieľom je zvýšiť povedomie a podporiť spoločenskú diskusiu na vybrané otázky týkajúce sa EÚ a jej členských štátov.

Aktuality
24/04/2017

Jyrki Katainen, podpredseda Európskej komisie zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, dnes (24. apríla 2017) vystúpil na pôde bratislavského hradu počas konferencie predsedov parlamentov členských štátov EÚ. Spoločná budúcnosť európskej 27-čky, mier a prosperita pre občanov EÚ - to boli jeho hlavné odkazy, o ktorých počas jeho vystúpenia pred zákonodarcami z celej EÚ hovoril. 

investEU
21/04/2017

Európska únia je aj o investičných príležitostiach. Tie sa týkajú rôznych oblastí každodenného života nás všetkých – vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, zelenej energie, dopravnej infraštruktúry, moderných technológií, či mnohých ďalších. Príležitosti, ktoré poskytuje EÚ, prinášajú konkrétne výhody, podporujú vytváranie pracovných miest a majú význam na lokálnej úrovni.

PODUJATIA

Presne 9. mája 2017 oslávime Deň Európy, v rovnaký deň, ako je oficiálny dátum založenia Európskej únie. Nečakajú vás žiadne oficiality, ale naopak deň plný príjemnej atmosféry a zábavy pre všetky vekové kategórie v spojení s programom, ktorý obohatí aj vaše vedomosti o Európskej únii.

Date:
09/05/2017
Time:
- - 10:00 - 22:00

Deň Európy je oslavou mieru a jednoty v Európe. V tento deň si pripomíname výročie historickej Schumanovej deklarácie. Robert Schuman, francúzsky minister zahraničných vecí, vo svojom prejave prednesenom v Paríži v roku 1950 navrhol novú podobu politickej spolupráce v Európe, ktorá by zabránila vojnám medzi európskymi národmi.

Date:
05/05/2017 - 09/05/2017 - -
Time:
- - 10:00 - 22:00