Zastúpenie na Slovensku

Domovská stránka

 • Pracovný program Komisie na rok 2017

  Európania vo svojom každodennom živote vnímajú dôsledky pretrvávajúcich problémov. Nerovnosť medzi ľuďmi, nezamestnanosť mladých, migrácia, hrozba terorizmu, nestabilita v našom susedstve - aj to sú výzvy, ktorým v súčastnostu čelí Európska únia. Európska komisia sa bude naďalej snažiť o vytvorenie Európy, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje. Viac o pracovnom programe Komisie na rok 2017 si prečítate tu.

 • Ekonomika

  Hospodárska kríza a kríza v eurozóne jasne ukázali, že  Európskej únií v minulosti chýbalo viac aktuálnych a presných informácií  o hospodárení a makroekonomických nerovnováhach v  jednotlivých členských štátoch. Takéto informácie umožňujú EÚ pružnejšie  reagovať na výkyvy svetovej ekonomiky a predchádzať problémom ešte predtým než vzniknú.

 • Kontakt

  Európska komisia je na Slovensku zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie so sídlom vBratislave.

 • Café Európa

  Café Európa je ideálnym priestorom na diskusiu o témach, ktoré sa týkajú jednotlivca, ale majú Európsky rozmer. Café Európa debaty sú určené pre širokú verejnosť a ich cieľom je zvýšiť povedomie a podporiť spoločenskú diskusiu na vybrané otázky týkajúce sa EÚ a jej členských štátov.

Aktuality
22/02/2017

Slovensko aj napriek úspešnému hospodárskemu rastu čelí vážnym spoločenským otázkam. Je to však príležitosť využiť dobré časy na pozitívne zmeny. 

Komentár Dušana Chreneka

22/02/2017

Európska komisia dnes uverejnila svoju každoročnú analýzu hospodárskej a sociálnej situácie v členských štátoch. Zlepšenie podnikateľského prostredia, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, podpora kvalitného vzdelávania, zlepšenie situácie v zdravotníctve – patria ku výzvam, pred ktorými v roku 2017 stojí Slovensko.

PODUJATIA
Vaša Európa, váš názor

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vybral študentov Súkromnej strednej odbornej školy z Bátorových Kosíh, aby sa zúčastnili na výročnom zasadnutí mladých ľudí Vaša Európa, váš názor (YEYS) v marci 2017, na ktorom sa bude diskutovať o najdôležitejších výzvach, pred ktorými stojí Európa. 

Date:
30/03/2017 - 31/03/2017 - -
Time:
- - 9:30 - 15:30
inequalities

Tento piatok (17.februára) sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutoční informačné fórum na tému Znižovanie sociálnych nerovností v Európe. Cieľom je zhodnotiť, ako si EÚ v súčasnosti počína pri uplatňovaní piliera sociálnych práv a hospodárskej integrácie, čo sa v tejto oblasti udialo za posledné mesiace a čo by sa malo udiať do budúcnosti.

Date:
17/02/2017
Time:
14:00