Zastúpenie na Slovensku

Domovská stránka

 • Juncker

  Správa o stave Únie 2017

  V stredu 13. septembra 2017 predniesol predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v Európskom parlamente svoj každoročný prejav o stave Európskej únie.
  V tomto prejave je zhrnutá súčasná politická a ekonomická situácia v Európe. Je to príležitosť na zhodnotenie činnosti EÚ v uplynulom roku a vytýčenie priorít na nasledujúci rok.

 • Ekonomika

  Hospodárska kríza a kríza v eurozóne jasne ukázali, že  Európskej únií v minulosti chýbalo viac aktuálnych a presných informácií  o hospodárení a makroekonomických nerovnováhach v  jednotlivých členských štátoch. Takéto informácie umožňujú EÚ pružnejšie  reagovať na výkyvy svetovej ekonomiky a predchádzať problémom ešte predtým než vzniknú.

 • Kontakt

  Európska komisia je na Slovensku zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie so sídlom vBratislave.

 • Café Európa

  Café Európa je ideálnym priestorom na diskusiu o témach, ktoré sa týkajú jednotlivca, ale majú Európsky rozmer. Café Európa debaty sú určené pre širokú verejnosť a ich cieľom je zvýšiť povedomie a podporiť spoločenskú diskusiu na vybrané otázky týkajúce sa EÚ a jej členských štátov.

Aktuality
13/10/2017

Už uplynulo 6 rokov od udalostí, ktoré spôsobili pád Radičovej vlády na Slovensku. Stále je to politicky citlivá téma a nechcem ju rozoberať z vnútropolitického hľadiska. Avšak mali by sme sa pozrieť na vyjadrenia z toho obdobia. Hovorilo sa o katastrofických scenároch po prijatí eurovalu, o rozpade Eurozóny, kolapse Grécka a iných európskych krajín. 

Komentár Dušana Chreneka

Věra Jourová a Vytenis Andriukaitis
13/10/2017

Nie je správne, aby sa niektorým občanom predávali potraviny, ktoré majú nižšiu kvalitu než potraviny s rovnakým obalom a označením predávané v iných krajinách. Účelom nového usmernenia Komisie pre členské štáty EÚ je preto pomôcť vnútroštátnym orgánom lepšie využívať existujúcu legislatívu EÚ na to, aby rozpoznali a riešili prípady neodôvodnenej dvojakej kvality.

Podujatia
Diskutujeme o budúcnosti Európy

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku organizuje podujatie pod názvom Diskutujeme o budúcnosti Európy: inovácie v oblasti životného prostredia a energetiky. Diskusia sa uskutoční 24. októbra 2017 na Technickej univerzite v Košiciach (Boženy Němcovej 7). 

Date:
 • 24/10/2017
Venue:
Technická univerzita v Košiciach
súdnictvo

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Transparency International Slovensko pripravujú seminár s názvom "Ako zvýšiť odbornosť a nezávislosť regulačných a kontrolných orgánov?”.

Date:
 • 26/10/2017
Venue:
Európske informačné centrum