Zastúpenie na Slovensku

Domovská stránka

 • Pracovný program Komisie na rok 2017

  Európania vo svojom každodennom živote vnímajú dôsledky pretrvávajúcich problémov. Nerovnosť medzi ľuďmi, nezamestnanosť mladých, migrácia, hrozba terorizmu, nestabilita v našom susedstve - aj to sú výzvy, ktorým v súčastnostu čelí Európska únia. Európska komisia sa bude naďalej snažiť o vytvorenie Európy, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje. Viac o pracovnom programe Komisie na rok 2017 si prečítate tu.

 • Ekonomika

  Hospodárska kríza a kríza v eurozóne jasne ukázali, že  Európskej únií v minulosti chýbalo viac aktuálnych a presných informácií  o hospodárení a makroekonomických nerovnováhach v  jednotlivých členských štátoch. Takéto informácie umožňujú EÚ pružnejšie  reagovať na výkyvy svetovej ekonomiky a predchádzať problémom ešte predtým než vzniknú.

 • Kontakt

  Európska komisia je na Slovensku zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie so sídlom vBratislave.

 • Café Európa

  Café Európa je ideálnym priestorom na diskusiu o témach, ktoré sa týkajú jednotlivca, ale majú Európsky rozmer. Café Európa debaty sú určené pre širokú verejnosť a ich cieľom je zvýšiť povedomie a podporiť spoločenskú diskusiu na vybrané otázky týkajúce sa EÚ a jej členských štátov.

Aktuality
22/02/2017

Slovensko aj napriek úspešnému hospodárskemu rastu čelí vážnym spoločenským otázkam. Je to však príležitosť využiť dobré časy na pozitívne zmeny. 

Komentár Dušana Chreneka

22/02/2017

Európska komisia dnes uverejnila svoju každoročnú analýzu hospodárskej a sociálnej situácie v členských štátoch. Zlepšenie podnikateľského prostredia, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, podpora kvalitného vzdelávania, zlepšenie situácie v zdravotníctve – patria ku výzvam, pred ktorými v roku 2017 stojí Slovensko.

PODUJATIA
Vaša Európa, váš názor

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vybral študentov Súkromnej strednej odbornej školy z Bátorových Kosíh, aby sa zúčastnili na výročnom zasadnutí mladých ľudí Vaša Európa, váš názor (YEYS) v marci 2017, na ktorom sa bude diskutovať o najdôležitejších výzvach, pred ktorými stojí Európa. 

Date:
30/03/2017 - 31/03/2017 - -
Time:
- - 9:30 - 15:30

Tento rok si Európska únia pripomína 60. výročie od podpísania Rímskych zmlúv. Napriek mnohým výzvam, ktorým musí dnes Európska únia čeliť, máme stále aj po 60 rokoch po podpísaní Rímskych zmlúv veľa dôvodov na pripomenutie si tohto dôležitého míľnika v histórii európskeho kontinentu.

Date:
24/03/2017
Time:
9:00