Zastúpenie na Slovensku

Podujatia

/slovakia/file/p045949-660902spng_sk.

.
© Európska komisia

Nová verejná konzultácia vyzýva Európanov, aby sa vyjadrili k novej digitálnej dani v EÚ. 

Dátum: 
18/01/2021 - 12/04/2021

/slovakia/file/p034375002101-8651851jpg-1_sk.

.
© Európska komisia

Je tu nová verejná konzultácia, ktorá ponúka priestor vyjadriť sa k budúcnosti schengenského priestoru. 

Dátum: 
19/01/2021 - 16/03/2021

/slovakia/file/p044234-47212sjpg_sk.

.
© Európska komisia

Komisia postavila demografiu do popredia politického programu EÚ. Správa Komisie z júna 2020 o vplyve demografických zmien ukázala, že za posledných 50 rokov sa stredná dĺžka života pri narodení zvýšila približne o 10 rokov. Prvým výsledkom tejto správy je zelená kniha...

Dátum: 
27/01/2021 - 21/04/2021

/slovakia/file/p040633-190114sjpg_sk.

.
© Európska komisia

Vyjadrite sa k pravidlám EÚ o zdaňovaní cezhraničných nákupov alkoholických nápojov a cigariet. 

Dátum: 
29/01/2021 - 23/04/2021

/slovakia/file/court-justice-european-union_skCourt of Justice of the European Union

.
© Európska komisia

Pripravuje sa druhá výročná správa o právnom štáte. Aj vy môžete poskytnúť informácie Európskej komisii o tom, ako sa vyvíja právny štát na Slovensku.  

Dátum: 
01/02/2021 - 08/03/2021

/slovakia/file/p025148001601-363978sjpg_sk.

.
© Európska komisia

Štvrtina biodiverzity našej planéty je prítomná v pôde. Pôda je tak pokladom pod našimi nohami, od ktorého závisí naša obživa i budúcnosť. Pripravuje sa nová stratégia EÚ v oblasti pôdy, ktorá bude vychádzať aj z aktuálnej verejnej konzultácie, do ktorej môžete...

Dátum: 
02/02/2021 - 27/04/2021

/slovakia/file/p046945-908996sjpg_sk.

.
© Európska komisia

Rodovo motivované násilie a domáce násilie sú vážnymi problémani našich spoločností. Európska komisia ponúka verejnosti možnosť vyjadriť sa a prispieť k riešeniu tejto pálčivej problematiky.   

Dátum: 
08/02/2021 - 10/05/2021

/slovakia/file/p046108-820062sjpg_sk.

.
© Európska komisia

Európska komisia pozýva verejnosť a všetky zainteresované strany, aby sa vyjadrili k téme trestných činov proti životnému prostrediu v EÚ. 

Dátum: 
08/02/2021 - 03/05/2021