Zastúpenie na Slovensku

Zapojte sa do verejnej konzultácie o krátkodobom prenájme ubytovania

/slovakia/file/konzultacia-kratkodobe-ubytovanie_skkonzultacia kratkodobe ubytovanie

konzultacia kratkodobe ubytovanie
© Európska únia, 2021

Európska komisia začala verejnú konzultáciu týkajúcu sa krátkodobého prenájmu ubytovania. Zapojte sa do tejto otvorenej konzultácie i vy. Prebieha do 13. decembra 2021. 

Dátum: 
16/09/2021 - 13/12/2021

Takéto krátkodobé prenájmy využíva v celej EÚ viac ako 1,5 milióna hostí ročne. Cieľom tejto konzultácie je zhromaždiť informácie o problémoch vyplývajúcich z rýchleho rastu dopytu po krátkodobých prenájmoch, najmä v záujme udržateľného rozvoja miest, bezpečnosti spotrebiteľov, ako i rovnakých podmienok pre všetkých.

Spätná väzba z konzultácie pomôže Komisii posúdiť relevantnosť nových regulačných opatrení. Prenájom krátkodobých ubytovacích zariadení vytvoril nové príležitosti pre hostí, hostiteľov a celý rad nových poskytovateľov služieb, z ktorých väčšinu tvoria malé a stredné podniky. Na reguláciu tohto rýchleho nárastu krátkodobých prenájmov prijali mnohé orgány v celej EÚ iniciatívy, ktoré viedli k spleti rôznych pravidiel a predpisov. Komisia vo svojej stratégii pre malé a stredné podniky z marca 2020 oznámila iniciatívu týkajúcu sa služieb krátkodobého prenájmu ubytovacích zariadení. Komisia navrhuje scenáre na spoločné vytvorenie cesty prechodu k odolnejšiemu, inovatívnejšiemu a udržateľnejšiemu ekosystému cestovného ruchu. V tomto dokumente sa okrem iných opatrení uvádza možný legislatívny návrh na zlepšenie rámca pre služby prenájmu krátkodobých ubytovacích zariadení.

Verejná konzultácia je otvorená do 13. decembra 2021 na tomto odkaze