Zastúpenie na Slovensku

Vyjadrite sa k návrhu usmernení o štátnej pomoci v oblasti klímy, energetiky a životného prostredia

/slovakia/file/p045067-127842s1jpg_sk.

.
© Európska únia, 2020

Je tu príležitosť vyjadriť sa k revízii usmernení EÚ o štátnej podpore v sfére energetiky a životného prostredia. Urobiť tak môžete oddnes vo verejnej konzultácii do 2. augusta 2021.  

Dátum: 
07/06/2021 - 02/08/2021

Európska komisia otvorila cielenú verejnú konzultáciu, pričom vyzvala všetky zainteresované strany, aby sa vyjadrili k navrhovanej revízii usmernení o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky (usmernenia o štátnej pomoci v oblasti energetiky a životného prostredia). Vzhľadom na čoraz naliehavejšiu potrebu ochrany klímy sa revidované usmernenia odteraz budú nazývať Usmerneniami o štátnej pomoci v oblasti klímy, energetiky a životného prostredia. Súčasťou navrhovaných usmernení sú aj pravidlá zlučiteľnosti týkajúce sa kľúčových oblastí, ako je infraštruktúra čistej mobility a biodiverzita i efektívne využívanie zdrojov v záujme podpory prechodu na obehové hospodárstvo.

Zainteresované strany môžu svoje pripomienky predložiť v rámci osemtýždňovej konzultácie, a to do 2. augusta 2021. Všetky potrebné informácie nájdete na 

Popri dnes spustenej cielenej verejnej konzultácii sa o navrhovanom znení usmernení o pomoci v oblasti klímy, energetiky a životného prostredia bude rokovať aj na zasadnutí Komisie a členských štátov, ktoré sa uskutoční koncom konzultačného obdobia. Týmto procesom sa zabezpečí dostatok príležitostí pre členské štáty i zainteresované strany vyjadriť sa k predloženému návrhu Komisie.

Predpokladá sa, že k prijatiu nových usmernení dôjde koncom roka 2021.