Zastúpenie na Slovensku

Verejná konzultácia o revízii daní z tabaku v EÚ

/slovakia/file/tabak_sktabak

tabak
© Európska únia

Nová verejná konzultácia ponúka občanom a všetkým zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť svoj názor alebo predstaviť podnetný návrh v oblasti daní z tabaku v Európe. 

Dátum: 
30/03/2021 - 22/06/2021

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu o pravidlách EÚ v oblasti daní z tabaku s cieľom pripraviť navrhovanú revíziu pre tento rok. Táto iniciatíva je súčasťou Európskeho plánu na boj proti rakovine, ktorý bol predstavený vo februári 2021. Zdaňovanie tabaku v ňom zohráva dôležitú úlohu a mohlo by prispieť napríklad k odrádzaniu mladých ľudí od fajčenia. Pravidlá EÚ týkajúce sa zdaňovania tabakových výrobkov vymedzujú a klasifikujú rôzne tabakové výrobky a stanovujú príslušné minimálne daňové sadzby uplatňované na tabakové výrobky. Rozdiely v sadzbách medzi členskými štátmi vedú aj k nadmernému cezhraničnému nakupovaniu a nabádajú niektorých jednotlivcov alebo aj zločinecké organizácie na podvodnú činnosť. Okrem toho súčasné pravidlá nie sú zosúladené s cieľom riešiť vývoj trhu a vstup nových výrobkov na trh, ako sú elektronické cigarety alebo zahrievané tabakové výrobky. 

Cieľom revízie je zabezpečiť, aby boli súčasné pravidlá EÚ vhodné na zabezpečenie správneho fungovania vnútorného trhu a vysokej úrovne ochrany zdravia.

Všetky zainteresované strany majú možnosť zapojiť sa do verejnej konzultácie do 22. júna 2021. Môžu tak vyjadriť svoj názor na súčasné pravidlá a ich možné zmeny.

Verejná konzultácia je dostupná na tomto odkaze