Zastúpenie na Slovensku

Komisia na samite o dvojakej kvalite produktov

/slovakia/file/jedlowebjpeg_skjedlo_web.jpeg

jedlo v obchode
.

Na samite venovanom dvojakej kvalite produktov, ktorý sa uskutoční v  Bratislave v piatok 13. októbra 2017, bude mať svoje zastúpenie aj Európska komisia.  

Date: 
13/10/2017 -
10:00 to 14:00

Stanoviská Komisie ako aj ochotu a odhodlanie túto problematiku riešiť na celoeurópskej úrovni budú v Bratislave reprezentovať Věra Jourová, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť a jej kolega Vytenis Andriukaitis, komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín.

Komisári v súvislosti so samitom uviedli:

Věra Jourová – európska komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť:

„Mojím hlavným cieľom na samite v Bratislave je poskytnúť vnútroštátnym orgánom to, čo im Komisia prisľúbila – pomoc pri riešení problému dvojakých potravinových noriem. Predstavím novú skúšobnú metódu, vďaka ktorej budeme môcť získať spoľahlivé a porovnateľné výsledky a prichytiť podvodníkov priamo pri čine. Je najvyšší čas, aby sme skoncovali s týmito praktikami. Náš jednotný trh nie je trhom dvojakých noriem. Je zrejmé, že náš spoločný tlak prináša ovocie. Niektoré podniky už začali meniť svoje postupy .

Tlak Komisie spolu s praktickými krokmi, ktoré prijímajú vlády členských štátov EÚ a príslušné orgány, môže výrazne zlepšiť situáciu a obnoviť pocit spravodlivosti medzi spotrebiteľmi.

V prvom rade chceme spolupracovať s vládami štátov EÚ, nie prijímať nové právne predpisy. Podľa zásady subsidiarity by Komisia nemala zasahovať, ak sú krajiny schopné vyriešiť problém svojpomocne.”

Vytenis Andriukaitis – európsky  komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín:

„Na samite sa zúčastním ako európsky komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín a ako občan Litvy, aby som znovu potvrdil, že v Únii majú všetci občania rovnaký status. V EÚ nie je miesto pre občanov ani spotrebiteľov druhej triedy.  V oblasti bezpečnosti potravín sme zaviedli viacero dôležitých opatrení, ktoré majú zaručiť jednotné normy. Ide o ucelený súbor pravidiel, ktorý zaručuje bezpečnosť našich potravín vo všetkých fázach, od poľnohospodárov po spotrebiteľov.  Osobne som pevne odhodlaný podporiť členské štáty v úprave zloženia potravín na ich vnútroštátnych trhoch, napríklad postupným znižovaním obsahu cukru alebo soli.  Môže ísť o postupný proces, ktorý sa môže realizovať v rôznych členských štátoch rôznymi rýchlosťami. Jeho konečným cieľom je však podporovať u spotrebiteľov zdravší výber potravín. Naozaj chcem, aby sa naši občania starali o svoje zdravie a kupovali zdravšie výrobky.”