Zastúpenie na Slovensku

Verejná konzultácia o európskej iniciatíve občanov

/slovakia/file/peoplewebjpg_skpeople_web.jpg

ľudia

Málokto vie, že občania EÚ majú prostredníctvom Európskej iniciatívy občanov právo priamo sa podieľať na formovaní politík Únie tým, že vyzve Európsku komisiu, aby v určitej veci predložila legislatívny návrh. Komisia chce túto možnosť pre občanov ešte viac vylepšiť. Ak máte nápady, zapojte sa do konzultácie aj vy.

Date: 
31/07/2017 - 15:00 to 16/08/2017 - 12:00

Prostredníctvom európskej iniciatívy občanov, ktorá sa zaviedla Zmluvou o Európskej únii, sa občania EÚ môžu priamo podieľať na formovaní politík EÚ tým, že vyzvú Európsku komisiu, aby predložila legislatívny návrh. Na to, aby sa Komisia iniciatívou zaoberala, ju musí podporiť najmenej jeden milión občanov EÚ aspoň zo siedmich členských štátov. Komisia musí rozhodnúť, či predloží alebo nepredloží legislatívny návrh, a svoje rozhodnutie musí zdôvodniť.

V marci 2015 Komisia v správe o uplatňovaní nariadenia určila viacero problémov spojených so súčasnými pravidlami a postupmi. Tento nástroj potom posudzovali a hodnotili zainteresované strany a inštitúcie, ktoré zistili viacero nedostatkov v jeho fungovaní (viac informácií nájdete na webovom sídle európskej iniciatívy občanov).

Komisia sa rozhodla preskúmať tieto pripomienky a začiatkom tohto roka oznámila, že navrhne revíziu tohto nariadenia. Cieľom tejto revízie je:

  • zlepšiť prístupnosť európskej iniciatívy občanov a zjednodušiť organizátorom a signatárom jej použitie,
  • naplno využiť potenciál európskej iniciatívy občanov ako nástroja na podporu dialógu a účasti občanov na úrovni EÚ s cieľom priblížiť EÚ občanom.

Zapojte sa aj vy do tejto konzultácie, ktorej zámerom je získať názory občanov a zainteresovaných strán na súčasné nariadenie. Sústreďuje sa na identifikované nedostatky a možnosti, ako toto nariadenie zlepšiť.

Viac informácií nájdete tu.