Zastúpenie na Slovensku

Pozvánka na online diskusiu pod názvom Zelená obnova ekonomiky

/slovakia/file/euractiv-invitation-template-19-900x600png-0_sk.

.
©EURACTIV Slovensko

Hlavnou témou podujatia, ktoré sa uskutoční na Medzinárodný deň životného prostredia, je hľadanie spôsobu, ako zosúladiť obnovu ekonomiky po koronakríze s cieľmi v oblasti klímy a širšej ochrany životného prostredia. 

Dátum: 
09/06/2020 - 10:00 - 11:30

Európska ekonomika prechádza hlbokou krízou vyvolanou pandémiou COVID-19. Krajiny aj európske inštitúcie spúšťajú programy masívnych investícií do oživovania ekonomiky. Podľa Európskej komisie nemajú prebiehať na úkor environmentálnych cieľov – obnova hospodárstva má byť v zhode s klimatickými (resp. širšími environmentálnymi) plánmi Únie. Aprílový summit ukázal, že s týmto názorom súhlasí aj veľká väčšina európskych lídrov.
Podobný zámer deklaruje vo svojom programovom vyhlásení aj nová slovenská vláda. Boj s hospodárskymi následkami koronakrízy je aj príležitosťou na reštrukturalizáciu slovenského hospodárstva, na zmeny, ktoré ho urobia viac udržateľným a lepšie pripravia na dlhodobé výzvy.

Kedy? 
•    UTOROK 9. júna 2020 o 10:00 hod 

Online diskusia stakeholderov sa zameria najmä na tieto otázky:
•   Premietnu sa klimatické ciele Slovenska do plánu obnovy ekonomiky po koronakríze?
•   V ktorých oblastiach, sektoroch ekonomiky vidíte najväčšie príležitosti na zmenu?
•   Plánujete do procesu prípravy plánov zapájať širšiu skupinu aktérov: expertov, zástupcov environmentálnych organizácií a firmy?


V diskusii vystúpia:

•    JÁN BUDAJ (minister životného prostredia SR)
•    MARTIN HOJSÍK (poslanec Európskeho parlamentu - Progresívne Slovensko /RE)
•    LADISLAV MIKO (vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku)
•    JURAJ ZAMKOVSKÝ (výkonný riaditeľ Priatelia Zeme – CEPA) 
•    LILIANA RÁSTOCKÁ (koordinátorka Slovenskej klimatickej iniciatívy)

Moderuje RADOVAN GEIST z EURACTIV Slovensko.

Ďalšie informácie k diskusii nájdete na tomto odkaze.