Zastúpenie na Slovensku

Komisia spustila verejnú konzultáciu k novému programu EÚ pre spotrebiteľov

/slovakia/file/veronika-koroleva-f7hv6nsbm3c-unsplashsjpg_sk.

.
©Unsplash

Aká by mala byť nová európska spotrebiteľská politika? Je tu príležitosť prispieť k jej formovaniu! Vyjadrite sa vo verejnej konzultácii k jej jednotlivým aspektom.  

Dátum: 
30/06/2020 - 06/10/2020

Európska komisia spustila celoeurópsku otvorenú verejnú konzultáciu k novej európskej spotrebiteľskej politike na nasledujúce obdobie, tzv. nový program pre spotrebiteľov. Verejná konzultácia poskytne cenné informácie o vytvorení nového programu pre spotrebiteľov, ktorý má Európska komisia v úmysle prijať do konca roku 2020.

V rámci neho sa stanovia hlavné priority spotrebiteľskej politiky EÚ na nasledujúce roky. Zameria sa na aktualizáciu spotrebiteľskej politiky EÚ v kľúčových oblastiach: riešenie nových výziev, ktoré prináša digitalizácia, rastúci význam otázok životného prostredia, zvýšená potreba medzinárodnej spolupráce, riadne presadzovanie spotrebiteľských práv a ochrana zraniteľných spotrebiteľov. Zoberie na vedomie i poučenia z koronakrízy a zohľadní jej vplyvy.

Na dosiahnutie týchto cieľov sa v rámci nového programu pre spotrebiteľov navrhne intenzívnejšia spolupráca medzi Komisiou a členskými štátmi EÚ, ako aj s kľúčovými zainteresovanými stranami vrátane spotrebiteľských organizácií a podnikov.

Verejná konzultácia bude prebiehať do 6. októbra 2020 a nájdete ju na tomto odkaze