Zastúpenie na Slovensku

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu k liekovej stratégii EÚ

/slovakia/file/thermometer-medical-pills-139398sjpg_sk.

.
© Pexels

Súčasná kríza vyvolaná pandémiou COVID-19 nám ukázala, že v EÚ potrebujeme vedieť za každých okolností zabezpečiť dostupnosť liekov vrátane vakcín. Komisia preto prichádza s novou farmaceutickou stratégiou. Pri jej príprave spolupracuje s verejnosťou, odborníkmi i všetkými zainteresovanými stranami. Preto chce poznať aj vaše názory na najlepší spôsob riešenia problémov súvisiacich s liekmi v EÚ. 

Dátum: 
16/06/2020 - 15/09/2020

Európska komisia dnes otvorila online verejnú konzultáciu o farmaceutickej stratégii pre Európu. Stratégia vznikala na pozadí pandémie COVID-19 a má dopĺňať nedávno navrhnutý program EU4Health v súlade s programom Horizont Európa v oblasti výskumu a inovácií. Bude zameraná na zaistenie dodávok bezpečných a cenovo dostupných liekov v Európe, aby tak pomohla pacientom a zároveň podporila inovatívnosť a poprednú pozíciu európskeho farmaceutického priemyslu vo svete.

Tri mesiace dlhé konzultácie budú pozostávať z otázok zameraných na tieto kľúčové témy:

  • strategická autonómia a výroba liekov,
  • prístup k cenovo dostupným liekom,
  • inovácie,
  • udržateľnosť životného prostredia a výzvy v oblasti zdravia.

Cieľom stratégie je vytvoriť „nadčasový“ systém využívajúci prínosy digitalizácie a podporujúci inovácie, najmä v oblastiach, ako sú antimikrobiálne látky, lieky pre deti a lieky na zriedkavé choroby. Takisto má v úmysle znížiť závislosť EÚ od dovozu z tretích krajín. Časť účinných farmaceutických zložiek potrebných na výrobu niektorých generických liekov (vrátane tzv. starých antibiotík, onkologických liekov a najbežnejších liekov, ako napr. paracetamol) totiž pochádza z Číny a Indie.

Vďaka stratégii sa bude znižovať aj vplyv liekov na životné prostredie a riešiť antimikrobiálna rezistencia.

Súbežne s konzultáciou zorganizuje Komisia v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch bilaterálne technické rozhovory so zainteresovanými stranami.

Stratégia, ktorá je v súlade s priemyselnou stratégiou pre Európu a prioritami európskej zelenej dohody, európskeho plánu boja proti rakovine a digitálnej stratégie, bude riešiť dlhodobé výzvy, z ktorých niektoré ešte znásobila pandémia COVID-19.

Výsledky verejnej konzultácie sa použijú na jeseň pri príprave farmaceutickej stratégie, ktorá by mala byť prijatá do konca roka 2020.

Konzultácia potrvá do 15. septembra 2020 (13 týždňov) a zapojiť sa do nej dá cez portál EUSurvey.

Okrem verejnej konzultácie začala Komisia 2. júna aj konzultáciu o pláne stratégie, ktorá trvá do 7. júla 2020.