Zastúpenie na Slovensku

60 rokov európskej integrácie: úspechy a výzvy

/slovakia/file/diskusia16102017png_skdiskusia16102017.png

60 rokov európskej integrácie: úspechy a výzvy
.

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku organizuje ďalší zo sérii občianskych dialógov pod názvom „60 rokov európskej integrácie: úspechy a výzvy“. Diskusia sa bude konať 16. októbra 2017 v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave (Dolnozemská cesta 1, Bratislava).

Date: 
16/10/2017 -
09:30 - 11:00

V roku 2017 slávime 60. výročie od historickej chvíle, keď predstavitelia šiestich európskych krajín potvrdili svojím podpisom spoločnú vôľu vytvoriť Európske hospodárske spoločenstvo a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu.

Pri tejto príležitosti Ekonomická univerzita v Bratislave a Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike pripravujú spoločne slávnostnú konferenciu 60 rokov európskej integrácie: úspechy a výzvy, ktorej zmyslom je poukázať na význam hodnoty mierového udržateľného rozvoja v zjednotenej Európe a akcentovať najúspešnejšie politiky Európskej únie v prospech obyvateľov Európy.

Na podujatí budú diskutovať:

  • Maroš ŠEFČOVIČ, podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu 
  • Martina LUBYOVÁ, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Moderátor podujatia:

  • Radovan GEIST, vydavateľ EURACTIV Slovensko

SLEDUJTE diskusiu naživo:

Zapojte sa do diskusie prostredníctvom Twitteru a #EUdialogues.  

Podujatie je súčasťou série podobných diskusií prebiehajúcich vo všetkých členských štátoch Európskej únie a má za cieľ poskytnúť priestor občanom vyjadriť svoje postoje tvárou v tvár najvyšším politickým predstaviteľom. Tieto diskusie sú z pohľadu Európskej komisie mimoriadne dôležité pre rozvoj otvoreného dialógu medzi širšou i odbornou verejnosťou a Európskou úniou o témach dotýkajúcich sa občanov.