Zastúpenie na Slovensku

Súťaž EU Datathon 2018 sa začína

/slovakia/file/eudatathonwebpng_skeudatathon_web.png

EUdatathon
.

Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie organizuje druhý ročník súťaže EU Datathon, ktorá zdôrazňuje, aký potenciál má prepojenie dát generovaných na úrovni EÚ a v jednotlivých členských štátoch. Toto podujatie sa začalo v máji 2018 a jeho záverečná časť sa uskutoční 2. októbra 2018 v Bruseli.

Date: 
31/05/2018 - 09:30 - 02/10/2018 - 09:30

Úlohou účastníkov súťaže je vytvoriť aplikáciu za použitia aspoň jedného súboru údajov zverejneného inštitúciami a agentúrami EÚ na Portáli otvorených dát EÚ. Aplikácie môžu súťažiť v jednom z týchto štyroch tematických okruhov:

  1. Otvorené dáta EÚ – Zdroj ďalších inovácií v Európe
  2. Vnútroštátne právne predpisy a právne predpisy EÚ – Ako zabezpečiť interoperabilitu právnych predpisov
  3. Verejné obstarávanie v EÚ – Prínos pre občanov a podniky
  4. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín – Podpora opakovaného využívania dát a inovácií

Prvý ročník tohto podujatia v roku 2017 ukázal, že je príležitosťou pre odvetvie služieb v EÚ, začínajúce podniky aj podniky vo všeobecnosti, keďže ich podnecuje k vzájomnej spolupráci, nadväzovaniu kontaktov, výmene nápadov a vytváraniu nových aplikácií využívajúcich otvorené dáta EÚ.

Generálny riaditeľ Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie Rudolf Strohmeier na margo prvého ročníka Datathon EU uviedol:Datathon EU preukázal, ako je prepojený dnešný svet, ako sú navzájom prepojené všetky dáta, ktoré vytvárame, a nakoľko je dôležité uvedomiť si potenciál ich opätovného použitia a vyťažiť z neho maximum.“

Partneri Datathon EU 2018:

 

Ak sa chcete na tejto súťaži zúčastniť, dozvedieť sa o nej viac či sledovať jej priebeh, navštívte jej webové sídlo https://publications.europa.eu/en/web/eudatathon