Zastúpenie na Slovensku

Pozvánka na konferenciu na tému: Nové európske pravidlá regulácie médií a platforiem na zdieľanie videí a ich dopad na reguláciu v SR

/slovakia/file/touch-screen1jpg_sktouch-screen1.jpg

.
.

Pozývame Vás na konferenciu pod názvom Nové európske pravidlá regulácie médií a platforiem na zdieľanie videí a ich dopad na reguláciu v SR, ktorá sa bude konať vo štvrtok 17.januára 2019 o 09.30 hod v Európskom informačnom centre, Palisády 29, Bratislava.

Date: 
17/01/2019 - 09:30 - 13:30

Dňa 18. decembra 2018 vstúpila do platnosti revidovaná smernica o audiovizuálnych mediálnych službách, ktorá prináša do mediálneho prostredia viacero zmien, ktoré sa dotknú predovšetkým televíznych vysielateľov, poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie (napr. Netflix, Voyo) a po prvýkrát aj platforiem na zdieľanie videí (napr. Youtube) a videoobsahu na sociálnych sieťach (napr. Facebook).
Cieľom tohto podujatia je informovať a diskutovať o prijatých zmenách nielen z pohľadu diváka/užívateľa, ale taktiež samotných regulovaných subjektov. Program sa skladá z dvoch odborných panelových diskusií. Počas prvej predstavíme európsku a zahraničnú perspektívu a druhý panel sa bude venovať implementácii a dopadu nových pravidiel na Slovensku. Slovensko je povinné smernicu implementovať do národnej legislatívy do 19. 9. 2020.

Registrácia a otvorenie: 9:30 – 9:45


Panel 1 (09:45– 11.15hod)
Nové pravidlá v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb a platforiem na zdieľanie videí – medzinárodná perspektíva


Moderátor:
• Ľuboš Kukliš, riaditeľ kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu a predseda ERGA
Panelisti:
• Raffaele Di Giovanni Bezzi – generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre komunikačné siete, obsah a technológie (DG CNECT)
• Michael Kogler – Spolková kancelária Rakúska
• Ben Wagner, z Viedenskej univerzity ekonómie a podnikania
Tento panel bude v anglickom jazyku bez tlmočenia.

Krátky networking, coffee break.


Panel 2  (11:30 – 13.00 hod)
Implementácia nových pravidiel v praxi - slovenská perspektíva


Moderátorka:
• Slavomíra Salajová, Creative Industry Forum
Panelisti:
• Anton Škreko - generálny riaditeľ sekcie médií, audiovízie a autorského práva Ministerstva kultúry SR,
• Ľuboš Kukliš - riaditeľ kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu a predseda ERGA,
• Tomáš Kamenec - advokátska kancelária Paul Q
Tento panel bude v slovenskom jazyku.


Konferenciu organizuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.
Svoju účasť prosím potvrďte na tejto adrese natalia.podkonicka@ec.europa.eu do 16. januára 2019.