Zastúpenie na Slovensku

Dialóg o budúcnosti EÚ s eurokomisárkou Jourovou

/slovakia/file/jourovawebjpg_skjourova_web.jpg

V piatok 17. marca 2017 sa uskutoční v Bratislave diskusia o budúcnosti Európskej únie a o ďalších aktuálnych témach s Věrou Jourovou, eurokomisárkou pre spravodlivosť, spotrebiteľské otázky a rodovú rovnosť. 

Dátum: 
17/03/2017 - 11:15 - 12:30

Zapojte sa do diskusie o top aktuálnych otázkach Európskej únie s eurokomisárkou Jourovou.

PRIAMY PRENOS s diskusie:

Témami dialógu bude budúcnosť EÚ, ktorú vo forme Bielej knihy nedávno predstavil predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Tento dokument obsahuje päť základných scenárov, ako by sa Únia mohla vyvíjať do roku 2025.

  1. Podľa prvého môžeme pokračovať v súčasnom smerovaní, zatiaľ čo kľúčové právomoci by zostali v rukách členských štátov.
  2. Druhou možnosťou je obmedziť sa na jednotný trh. Potom by bolo napríklad prekračovanie hraníc pri podnikaní alebo cestovaní sťažené pravidelnými kontrolami. Nájsť si prácu v zahraničí by bolo zložitejšie.
  3. Tretí scenár ponúka krajinám, ktoré si to želajú, aby spoločne konali viac a prehĺbili svoju spoluprácu vo vybraných oblastiach, ako napríklad obrana, vnútorná bezpečnosť. Ostatné krajiny sa môžu pridať neskôr, keď budú mať záujem.
  4. EÚ sa tiež môže rozhodnúť, že bude vo vybraných oblastiach politiky iniciatívnejšia a rýchlejšia, zatiaľ čo v iných, pri ktorých sa usúdi, že nemá pridanú hodnotu, bude menej aktívna.
  5. Piaty scenár ponúka cestu hlbšej spolupráce, kedy by sa členské štáty dohodli zdieľať viac právomocí, zdrojov a robiť spoločné rozhodnutia.

Verejná diskusia sa uskutoční v piatok 17. marca 2017 o 11:10 v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave (Dolnozemská cesta 1, 852 35 Petržalka). Podujatie je súčasťou série podobných diskusií prebiehajúcich vo všetkých členských štátoch Európskej únie a má za cieľ poskytnúť priestor občanom vyjadriť svoje postoje tvárou v tvár najvyšším politickým predstaviteľom. Tieto diskusie sú z pohľadu Európskej komisie mimoriadne dôležité pre rozvoj otvoreného dialógu medzi širšou i odbornou verejnosťou a Európskou úniou o témach dotýkajúcich sa občanov.

Podujatie bude možné sledovať na našom Youtube.

Zapojte sa do diskusie prostredníctvom Sli.do a Twitteru #EUdialogues.  

Viac informácií o verejných diskusiách v členských štátoch nájdete na webovej stránke Dialógy s občanmi.