Zastúpenie na Slovensku

Café Európa

Café Európa je ideálnym priestorom na diskusiu o témach, ktoré sa týkajú jednotlivca, ale majú Európsky rozmer.

Café Európa debaty sú určené pre širokú verejnosť a ich cieľom je zvýšiť povedomie a podporiť spoločenskú diskusiu na vybrané otázky týkajúce sa EÚ a jej členských štátov. Publikum má možnosť vypočuť si argumenty odborníkov, zapojiť sa do debaty, klásť otázky a nakoniec si na základe prezentovaných informácií vytvoriť na tému vlastný názor. … to všetko v príjemnej atmosfére kaviarne. Káva a zákusok je na nás!

Formát diskusií:

V každej diskusii vystúpia dvaja odborníci na opozičných stranách názorového spektra. Úlohou jedného je tézu obhájiť, druhý sa ju snaží vyvrátiť. Diskusie sú moderované skúseným debatérom, ktorý dohliada udržuje dynamiku diskusie a stráži rečníkom čas na ich vyjadrenia. Do diskusie sa môžete zapojiť aj vy otázkami, alebo poznámkami k diskutovanej téme.

Informácie o aktuálnych diskusiách Café Európa ako aj archív s videami z jednotlivých diskusií nájdete na internetových stránkach www.cafeeuropa.sk.