Zastúpenie na Slovensku

Diskutujeme o budúcnosti Európy: inovácie v oblasti životného prostredia a energetiky

/slovakia/file/buducnosteudialoguespng_skbuducnost_eu_dialogues.png

Diskutujeme o budúcnosti Európy
.

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku organizuje podujatie pod názvom Diskutujeme o budúcnosti Európy: inovácie v oblasti životného prostredia a energetiky. Diskusia sa uskutoční 24. októbra 2017 na Technickej univerzite v Košiciach (Boženy Němcovej 7). 

Date: 
24/10/2017 - 09:30 - 13:00

Pred rokom predložila Európska komisia najväčší balíček energetickej legislatívy v histórii Európskej únie. Jeho cieľom je transformovať nielen energetiku, ale celú európsku ekonomiku tak, aby bola udržateľnejšia, prepojenejšia a konkurencieschopnejšia. 
 
Prechod k zelenej ekonomike nebude možný bez inovácií a investícií financovaných Európskou úniou, členskými štátmi, ale aj súkromným sektorom. Na Slovensku sa budú musieť presadiť v energetike, ktorej dominujú veľké konvenčné zdroje, a v životnom prostredí, ktoré nie je politickou prioritou.
 
Ako sa vyvíja diskusia o novej energetickej legislatíve na európskej úrovni? Aký je záujem Slovenska v prechode na zelenú ekonomiku? Odkiaľ by mohli investície prúdiť? Kam by mali na Slovensku smerovať? Ktoré investície a inovácie môžu ísť v slovenskej energetike a životnom prostredí príkladom? Aj o týchto a ďalších témach budeme diskutovať na podujatí v Košiciach.

Program:

Diskusia o budúcnosti Európy (9:30 – 10:30)

  • Dušan CHRENEK, vedúci, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
  • Ladislav MIKO, zástupca Generálneho riaditeľa, GR pre Zdravie a bezpečnosť potravín, Európska komisia

Moderátorka: Zuzana GABRIŽOVÁ, EURACTIV Slovensko

Otvorenie

  • Anton ČIŽMÁR, prorektor pre inovácie a transfer technológií, Technická univerzita v Košiciach

Prestávka 10:30 – 11:00

SLEDUJTE NAŽIVO:

Inovácie v oblasti životného prostredia a energetiky (11:00 – 13:00)

  • Ladislav MIKO, zástupca Generálneho riaditeľa, GR pre Zdravie a bezpečnosť potravín, Európska komisia
  • Miloš GRAJCÁR, riaditeľ odboru, Odbor obchodovania s emisnými kvótami, Ministerstvo životného prostredia SR
  • Anton ČIŽMÁR, prorektor pre inovácie a transfer technológií, Technická univerzita v Košiciach
  • Pavol MIROŠŠAY, výkonný riaditeľ, IT Valley Košice
  • Ladislav HORVÁTH, riaditeľ, Oddelenie inovácií a energetickej stratégie, U.S. Steel Košice

Moderátor: Pavol SZALAI, EURACTIV Slovensko

Zapojte sa do diskusie prostredníctvom Twitteru a #EUdialogues.  

Podujatie je súčasťou série podobných diskusií prebiehajúcich vo všetkých členských štátoch Európskej únie a má za cieľ poskytnúť priestor občanom vyjadriť svoje postoje tvárou v tvár najvyšším politickým predstaviteľom. Tieto diskusie sú z pohľadu Európskej komisie mimoriadne dôležité pre rozvoj otvoreného dialógu medzi širšou i odbornou verejnosťou a Európskou úniou o témach dotýkajúcich sa občanov.