Zastúpenie na Slovensku

Vzdelávanie

Erasmus+

Učitelia a študenti zo Slovenska môžu študovať alebo vyučovať v zahraničí v rámci osobitných programov financovaných EÚ. Od roku 2014 je na tento účel k dispozícii program Erasmus+, do ktorého sa záujemcovia o výmenné pobyty môžu prihlásiť prostredníctvom svojich univerzít.

 

Kútik na vzdelávanie 

Kútik na vzdelávanie

V kútiku na vzdelávanie nájdete množstvo hier, súťaží i kníh s aktivitami, pre žiakov základných a stredných škôl, ako aj veľa učiteľského materiálu pre všetky vekové skupiny a informácie o príležitostiach na nadväzovanie kontaktov s inými školami a učiteľmi v celej EÚ. 

Kútik na vzdelávanie 

 

Kútik pre učiteľov

Ak hľadáte učebné materiály o Európskej únii pre svojich žiakov a študentov, tak potom kútik pre učiteľov je pre vás to správne miesto. Nájdete tu materiály všetkých druhov pre rôzne vekové skupiny.

Ak chcete ukázať žiakom, čo prináša EÚ, ako vznikla, ako funguje, alebo chcete podrobnejšie prebrať rôzne politiky EÚ, nájdete tu množstvo inšpirácie.

Výučbové materiály týkajúce sa EÚ

Detský kútik

EÚ sa rôznymi spôsobmi usiluje zlepšiť náš každodenný život – chráni našu prírodu, zabezpečuje, aby sme mali zdravé potraviny či lacné telefonovanie, bojuje proti trestným činom a nielen to.

EÚ takisto bojuje za zlepšenie života detí a mladých ľudí. V detskom kútiku preto môžu deti spoznať svoje práva, vedieť, čo môžu očakávať od ľudí okolo seba a kedy vyhľadať pomoc.

Detské online hry na tému EÚ

Viac informácií

Politiky a programy EÚ v oblasti vzdelávania

Návštevy Zastúpenia Európskej komisie v SR 

Zastúpenie Európskej komisie pravidelne organizuje návštevy a prednášky pre základné, stredné a vysoké školy.

Výber konkrétneho termínu, počet účastníkov, ako aj presnejšie zameranie prednášky je na vzájomnom dohovore so zodpovedným pedagógom, jeho vzdelávacom pláne a stanovených výchovno-vzdelávacích prioritách. 

Najviac sa nám osvedčil formát všeobecnej prednášky o Európskej únii a jej predstavenie ako spoločného projektu v trvaní približne 1 hodiny. Časť programu odporúčame venovať  diskusii so študentmi o aktuálnych témach, ktoré ich v rámci Európskej únie zaujímajú. 

Hlavne pre mladších žiakov odporúčame interaktívny mini workshop, kde by si prostredníctvom tímovej aktivity hravou formou osvojili princípy, na ktorých je Európska únia založená.

Pre návštevy je taktiež k dispozícii naše Európske informačné centrum, kde si môžu účastníci bezplatne vyzdvihnúť veľké množstvo aktuálnych publikácií o Európskej únii, ktoré môžu zároveň neskôr využiť pri ďalšom štúdiu Európskej únie.

Vo výnimočných prípadoch je tiež možnosť, aby pracovník Zastúpenia osobne navštívil vašu školu a uskutočnil prednášku priamo u vás. Kvôli logistickým dôvodom je však táto služba obmedzená. 

V prípade Vášho záujmu o návštevu, prosím, zašlite Vašu žiadosť na našu adresu info@europa.sk, kolegovia s vami následne dohodnú všetky potrebné náležitosti.