Zastúpenie na Slovensku

Jazyky

Európa je svetadiel s mnohými jazykmi patriacimi do rôznych jazykových rodín – patria sem úradné jazyky EÚ, ale aj regionálne a menšinové jazyky. Európska únia má 27 členských štátov a 24 úradných jazykov. Keď sa krajina stane členským štátom Únie, určí si, ktorý jazyk chce vyhlásiť za úradný jazyk EÚ.

Obyvatelia EÚ majú prístup ku všetkým dokumentom EÚ v úradnom jazyku ich štátu. Takisto majú právo napísať Komisii v jednom z úradných jazykov a dostať odpoveď v tom istom jazyku. 

Kancelária pre viacjazyčnosť

Vyhlásenie súťaže „Európsky deň jazykov 2021 - Jazyky okolo nás“ 

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Kancelária Generálneho riaditeľstva pre preklad a Štátny pedagogický ústav vyhlasujú súťaž „Európsky deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás“. Do súťaže sa môžu zapojiť všetky základné a stredné školy, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Kategórie: 
Súťaž prebieha v štyroch kategóriách: 

  1. Výtvarná kategória – do tejto kategórie je možné prihlásiť ľubovoľný príspevok výtvarného charakteru, napr. maľba, koláž, komiks. Online prihlasovací formulár do výtvarnej kategórie.  
  2. Literárna kategória – do tejto kategórie je možné prihlásiť ľubovoľný príspevok literárneho charakteru, napr.  esej, poviedka, báseň. Dĺžka príspevku nesmie presiahnuť 3 normostrany. Online prihlasovací formulár do literárnej kategórie.
  3. Audiovizuálna kategória – do tejto kategórie je možné prihlásiť ľubovoľný príspevok audiovizuálneho charakteru, napr. video, krátky animovaný film. Dĺžka príspevku nesmie presiahnuť 5 minút. Online prihlasovací formulár do audiovizuálnej kategórie.
  4. Osobitná kategória (len pre stredné školy) – do tejto kategórie je možné prihlásiť ľubovoľný príspevok na tému jazykov, ktorý je výsledkom diskusie zaregistrovanej na platforme COFE – Konferencia o budúcnosti Európy pod témou Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport. Diskusia musí spĺňať pravidlá a podmienky konferencie a musí byť riadne zaregistrovaná na platforme konferencie. Návod ako usporiadať podujatie nájdete tu.

Prihlásenie sa do súťaže:
Do súťaže je možné sa prihlásiť prostredníctvom on-line prihlasovacieho formulára, ktorého súčasťou je Súhlas so zapojením sa do súťaže zo strany riaditeľa/riaditeľky školy ako štatutárneho zástupcu/zástupkyne školy, Súhlas dotknutej osoby k spracúvaniu osobných údajov a Vyhlásenie o autorstve. 

Termín prihlásenia sa je 15. október 2021 (vrátane).

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční najneskôr 22. novembra 2021. Na víťazov čakajú poukazy v hodnote 300 eur na nákup cudzojazyčnej literatúry a balíčky s promo predmetmi.

Podrobné podmienky súťaže nájdete v Štatúte súťaže.

Tešíme sa na vašu účasť!

DRUHÝ ROČNÍK LINGVAKVÍZU JE TU UŽ ČOSKORO!

Ahoj! Hello! Bonjour ! Привет! Saluton! Hallo!

Minulý rok sa konal prvý ročník LingvaKvízu, celoslovenského vedomostného a zábavného online kvízu, zameraného na cudzie jazyky. Prvý ročník zožal na Slovensku obrovský úspech, a preto sme sa rozhodli, že budeme v jeho organizovaní spolu s o.z. Edukácia@Internet pokračovať aj tento rok.

LingvaKvíz 2021 sa bude opäť konať pri príležitosti osláv Európskeho dňa jazykov (26.9.) a bude trvať celý jeden mesiac od 24.9. do 23.10.2021. Aj tento rok sa môžete tešiť na veľké množstvo zaujímavých otázok z rôznych jazykových oblastí a taktiež budete mať možnosť hrať o fantastické ceny!

Sledujete nás aj na sociálnych sieťach, kde budeme postupne pridávať najnovšie informácie o LingvaKvíze 2021.

JUVENES TRANSLATORES

Štartuje nové kolo súťaže Juvenes Translatores! 

Stredné školy vo všetkých krajinách EÚ sa teraz môžu začať prihlasovať do každoročnej prekladateľskej súťaže Európskej komisie – Juvenes Translatores. Od 2. septembra 12.00 SEČ sa školy môžu online zaregistrovať, aby ich študenti mohli súťažiť so svojimi rovesníkmi z celej EÚ. Témou textov, ktoré majú študenti tohto roku prekladať, je „Vydajme sa na cestu smerom k ekologickejšej budúcnosti“.

JT 2020  

Súťažiaci si budú môcť vybrať jednu z 552 možných jazykových kombinácií, pričom každá z nich obsahuje dva z 24 úradných jazykov EÚ. Registrácia pre školy je prvou fázou dvojfázového procesu a končí sa 20. októbra 2021 napoludnie. Učitelia môžu školu zaregistrovať v ktoromkoľvek z 24 úradných jazykov EÚ. Následne Komisia pozve do druhej fázy celkovo 705 škôl. Počet zúčastnených škôl z každej krajiny sa bude rovnať počtu kresiel, ktoré má daná krajina v Európskom parlamente, pričom ich náhodne vyberie počítač. Vybrané školy potom musia do súťaže nominovať 2-5 študentov. Študenti môžu mať akúkoľvek národnosť, no musia byť narodení v roku 2004.

Súťaž sa uskutoční online 25. novembra 2021 vo všetkých vybraných školách. Víťazi (jeden za každú krajinu) budú vyhlásení začiatkom februára 2022. Ak to podmienky dovolia, budú na jar 2022 pozvaní na slávnostné odovzdávanie cien v Bruseli, kde budú mať možnosť stretnúť sa s profesionálnymi prekladateľmi z Komisie a dozvedieť sa viac o práci s jazykmi.

Viac informácií nájdete na tejto stránke

 PRÍLEŽITOSTI PRE PREKLADATEĽOV

Hľadáme prekladateľa na pozíciu zmluvného zamestnanca FGIV

Odbor slovenského jazyka Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad (DGT ) so sídlom v Luxembursku bude mať od 1.1.2022 voľné miesto zmluvného prekladateľa, resp. prekladateľky („contract agent FGIV“).

Slovenský odbor prekladá dokumenty Komisie, ktoré sú väčšinou vyhotovené v angličtine alebo francúzštine a zastrešujú rôzne oblasti politiky a činnosti Európskej únie. Pracovníci odboru slovenského jazyka sú zoskupení do dvoch oddelení. V rámci odboru pracovne komunikujeme takmer výlučne po slovensky, ale sme v každodennom kontakte s našimi kolegami z iných jazykových komunít v rámci DGT.

Hľadáme osobu s vysokoškolským vzdelaním, ktorá perfektne ovláda slovenský jazyk a vyniká v jazykových technológiách a počítačovej lingvistike. Kandidáti by mali okrem slovenčiny vynikajúco ovládať jeden z pracovných jazykov Európskej komisie (t. j. angličtinu, francúzštinu alebo nemčinu) a na výbornej úrovni aspoň jeden z ďalších úradných jazykov EÚ. Uchádzači by mali mať rovnako schopnosť na vysokej úrovni ovládať počítačom podporované nástroje prekladu a terminológie (CAT tools), ako aj štandardný kancelársky softvér MS OFFICE s dôrazom na jeho kolaboratívne prvky, ako sú Teams a SharePoint. Očakávame znalosť prostredia EÚ, prehľad o európskych záležitostiach a schopnosť pracovať v prostredí európskej verejnej správy.

Predpokladaný čas trvania pracovnej zmluvy je tri roky s možnosťou predĺženia o ďalšie tri roky.

Možní záujemcovia sa musia zaregistrovať na stránke CAST Permanent v období od 4.9.2021 do 20.9.2021.

Štúdium jazykov ako cesta do európskych inštitúcií

Zoznámte sa s Dankou Jurášovou, ktorá vám v tomto krátkom videu vysvetlí, aké to je pracovať pre najväčší prekladateľský servis na svete – Generálne riaditeľstvo pre preklad Európskej komisie.