Zastúpenie na Slovensku

Podnikanie v EÚ

Európska únia poskytuje podnikom obrovský trh na území 27 členských krajín. 

V rámci jednotného trhu EÚ je obchodovanie v Európe skoro také jednoduché, rýchle a lacné ako obchodovanie na domácom trhu.

EÚ poskytuje celý rad služieb na pomoc pri rozvíjaní vášho podnikania. Viac informácií nájdete na portáli Vaša Európa - Podniky.

Ak chcete zistiť, či môžete na rozbeh alebo rozvoj podnikania čerpať finančné prostriedky EÚ, kliknite na tieto odkazy:

Enterprise Europe Network

Využite služby Enterprise Europe Network - najväčšej siete v Európe na podporu podnikania, inovácií a výskumu.

Enterprise Europe Network združuje vyše 600 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách. Skúsenosti a služby tejto siete sú bezplatne dostupné pre všetky spoločnosti na Slovensku. 

Enterprise Europe Network vám môže pomôcť:

  • nájsť obchodných a technologických partnerov v EÚ,
  • spropagovať vašu firmu, produkty a technológie,
  • efektívne čerpať európske zdroje,
  • vyhľadávať aktuálne výzvy a tendre v EÚ,
  • uplatniť nové technológie a výsledky výskumu na trhu,
  • zorientovať sa v legislatíve EÚ,
  • získať informácie o podnikaní v členských krajinách EÚ.

Viac informácií nájdete na internetových stránkach Enterprise Europe Network Slovensko .