Zastúpenie na Slovensku

Výberové konania

/slovakia/file/istock-11932986jpg_skistock-11932986.jpg

Investovanie peňazí ©iStock
Investovanie peňazí © iStock

Zastúpenie Európskej komisie v SR (ZEK) momentálne nevyhlásilo žiadne výberové konanie.

 

Zastúpenie ďalej pravidelne obstaráva nasledujúce služby:

 • organizácia konferencií,
 • poskytovanie prednášok týkajúcich sa európskych tém,
 • produkcia videoklipov pre web stránku,
 • výroba propagačných materiálov,
 • poskytovanie kancelárskych potrieb,
 • prenájom a údržba kávovaru,
 • nábor a ročné zdravotné prehliadky pre personál,
 • poskytovanie dočasného personálu,
 • cateringové služby.

Ročný pracovný program na daný rok je zverejnený na tejto stránke (v angličtine)

Ak mate záujem stať sa potenciálnym poskytovateľom takýchto služieb, pošlite nám svoj firemný profil spolu s popisom Vašich aktivít a kontaktnými údajmi na adresu: comm-rep-sk-admin@ec.europa.eu

The Representation of the European Commission in the Slovak Republic needs on regular basis provision of the following services/purchases:

 • organization of conferences
 • giving lectures on European topics
 • videoclips for the web page
 • promotional material
 • stationery and office supplies
 • rent and maintenance of the coffee machine
 • recruitment and annual medical checks for the staff
 • providing interim/outsourced personnel
 • catering services.

Annual Work Programme

If you are potential supplier/service provider, please send your company profile together with description of your activities as well as your contact details on the following e-mail address: comm-rep-sk-admin@ec.europa.eu

Ukončené verejné obstarávania

Informácie o verejných obstarávaniach Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku sú uverejnené cez Financial Transparency System (FTS), kde môžete nájsť aj zoznam všetkých prijímateľov grantov a verejných obstarávaní zo Slovenska.