Zastúpenie na Slovensku

Malé a stredné podniky

podnikateľ ©iStockMalé aj veľké slovenské firmy sú teraz súčasťou obchodného priestoru, ktorý zahŕňa niektoré z najbohatších krajín sveta.

Ak máte v úmysle rozšíriť svoje podnikanie v rámci Európy, k dispozícii je osobitné poradenstvo a podpora.

Pozrite si, aké sú možnosti využívania zdrojov financovania EÚ.

Ak s podnikaním ešte len začínate, máte možnosť sa zapojiť do výmenného programu EÚ pre mladých podnikateľov.